ESTA ansökan til USA - Visum för resa till USA

Ange all information, som krävs. Varje medlem i ditt resesällskap måste fullgöra en separat ansökning, Ange alla svar på engelska.

SÖKANDENS UPPGIFTER

?
?
?

Andra namn/Alias

?
?
?
?
?

FÖRÄLDRAR - BIOLOGISKA, ADOPTIVA, STYVFÖRÄLDER ELLER FÖRMYNDARE

?
?
?
?

KONTAKTINFORMATION

?
?
?
?
?
?
?
?

PASSUPPGIFTER

?
?
?
?
?
?
?
?

NÖDKONTAKTPERSONS INFORMATION INOM ELLER UTANFÖR USA

?
?
?
?

UPPGIFTER OM DIN RESA

?

ANSTÄLLNINGSINFORMATION

?

RESANDEUPPGIFTER


Mer Info


Mer Info


Om ja, precisera:

När:

Där:

AVSÄGANDE AV RÄTTIGHETER

Jag har läst och är införstådd med att jag härmed, under den tid som mitt inresetillstånd som jag fått via ESTA gäller, frånsäger mig alla rättigheter att ompröva eller överklaga beslutet att godkänna eller inte godkänna mitt inträde till USA som fattas av en United States Customs and Border Protection-tjänsteman, eller att bestrida, förutom vid ansökan om asyl, ett eventuellt avvisande som resulterar av en ansökan om inresa till USA under Visa Waiver Program.

Utöver ovanstående frånsägelse godkänner jag även att jag genom att lämna biometriska uppgifter (inklusive fingeravtryck och fotografier) vid ankomsten till USA, som ett villkor för varje inträde i USA under Visa Waiver Program, återigen frånsäger mig alla rättigheter att ompröva eller överklaga beslutet att godkänna eller inte godkänna mitt inträde i USA som fattas av en United States Customs and Border Protection-tjänsteman, eller att bestrida, förutom vid ansökan om asyl, ett eventuellt avvisande som resulterar av en ansökan om inresa till USA under Visa Waiver Program.

VILLKOR

VÅR STATISTIK

 • • Mer än 96% av ESTA godkännanden inom 15 minuter
 • • Brådskande ansökningar fullföljs inom 5 minuter
 • • Kundtjänst tillgänglig 24/7 via e-post och telefon

VÅR SERVICE

 • • Flera ansökningar för en avgift
 • • Precis verifiering av uppgifter för att reducera risken av avslag
 • • Ingen avgift om ansökan avslås
 • • Auktorisationsnummer skickas direkt med E-post

CREDIT/DEBIT CARD PAYMENTS

 • Priset för en individuell ansökan är 98 USD. Vänligen lägg märke till att du behöver göra en ansökan för var medlem av din familj eller resandegrupp.

VISA-BEARBETNING

 • OFFICIELL-ESTA.SE har infört “the Instant Payment Notification (IPN)” vilket tillåter din ESTA ansökan att behandlas omedelbart. Ditt ESTA godkännande levereras elektroniskt direkt via E-post.

SÄKER SSL TRANSAKTION

 • Det OFFICIELL-ESTA.SE används med fullt iaktagande av det internationella regelverket för standard betal-kort – data säkerhetsstandard (PCI-DSS). Detta regelverk anv¨nds av de större kreditkortsbolagen för att skydda deras kunders personliga information.

YPPERLIG KUND SUPPORT

 • Vårt vänliga kund support lag är tillgängliga 24/7 för att svara på alla frågor om din ansökan.