ESTA ansökan til USA - Visum för resa till USA

Ange all information, som krävs. Varje medlem i ditt resesällskap måste fullgöra en separat ansökning, Ange alla svar på engelska.

SÖKANDENS UPPGIFTER

?
?
?

Andra namn/Alias

?
?
?
?
?

Föräldrar

?
?
?
?

KONTAKTINFORMATION

?
?
?
?
?
?
?
?

PASSUPPGIFTER

?
?
?
?
?
?
?
?

NÖDKONTAKTPERSONS INFORMATION INOM ELLER UTANFÖR USA

?
?
?
?

UPPGIFTER OM DIN RESA

?

ANSTÄLLNINGSINFORMATION

?

RESANDEUPPGIFTER


Mer Info


Om ja, precisera:

När:

Där:

AVSÄGANDE AV RÄTTIGHETER

Friskrivning av rättigheter: Jag har läst och förstått att jag under den tid mitt inresetillstånd via ESTA är giltigt avsäger mig alla rättigheter att ompröva eller överklaga beslutet av U.S. Customs and Border Protection (tull och gränsskydd) angående mitt godkännande för inresa, eller att bestrida, förutom för att ansöka om asyl, beslut om avvisning i samband med min ansökan om inresetillstånd under Visa Waiver-programmet.

Utöver ovanstående dispensklausul, som ett villkor för varje godkänd inresa till USA under Visa Waiver-programmet, samtycker jag till att biometrisk data (inklusive fingeravtryck och fotografier) vid ankomst till USA får bekräfta mitt avkall på alla rättigheter att ompröva eller överklaga ett beslut av U.S. Customs and Border Protection (tull och gränsskydd) angående mitt inresetillstånd, eller att bestrida, förutom för att ansöka om asyl, beslut om avvisning i samband med min ansökan om inresetillstånd under Visa Waiver-programmet.

VILLKOR

VÅR STATISTIK

 • • Mer än 96% av ESTA godkännanden inom 15 minuter
 • • Brådskande ansökningar fullföljs inom 5 minuter
 • • Kundtjänst tillgänglig 24/7 via e-post och telefon

VÅR SERVICE

 • • Flera ansökningar för en avgift
 • • Precis verifiering av uppgifter för att reducera risken av avslag
 • • Ingen avgift om ansökan avslås
 • • Auktorisationsnummer skickas direkt med E-post

CREDIT/DEBIT CARD PAYMENTS

 • Priset för en individuell ansökan är 95 USD. Vänligen lägg märke till att du behöver göra en ansökan för var medlem av din familj eller resandegrupp.

VISA-BEARBETNING

 • OFFICIELL-ESTA.SE har infört “the Instant Payment Notification (IPN)” vilket tillåter din ESTA ansökan att behandlas omedelbart. Ditt ESTA godkännande levereras elektroniskt direkt via E-post.

SÄKER SSL TRANSAKTION

 • Det OFFICIELL-ESTA.SE används med fullt iaktagande av det internationella regelverket för standard betal-kort – data säkerhetsstandard (PCI-DSS). Detta regelverk anv¨nds av de större kreditkortsbolagen för att skydda deras kunders personliga information.

YPPERLIG KUND SUPPORT

 • Vårt vänliga kund support lag är tillgängliga 24/7 för att svara på alla frågor om din ansökan. Om du är osäker på din “Visa-situation”, var vänlig att använd vår guide för råd och upplysningar.