Att resa till USA med en funktionsnedsättning

Publicerad: May 28, 2022, Ändrat: May 28, 2022 | Tags: Resa med funktionshinder, Flygbolagets säkerhet

Den amerikanska lagen som rör personer med funktionsnedsättningar (Americans with Disabilities Act) anger att en person anses ha en funktionsnedsättning om de har en mental eller fysisk nedsättning som märkbart påverkar en eller flera viktiga aktiviteter. Lagen ACAA (Air Carriers Act) gör det olagligt för flygbolag att på behandla passagerare på ett orättvist eller fördomsfullt sätt baserat på en funktionsnedsättning. Transportstyrelsen DOT (Department of Transportation) ansvarar för att denna lag följs. Lagen gäller för alla flygresor inom, till eller från USA.

Lagen kräver även att alla flygbolag erbjuder passagerare med funktionsnedsättningar vissa typer av assistans. Detta inkluderar hjälp med att lasta och transportera hjälpmedel; att erbjuda en rullstol eller annan typ av assistans för ombordstigning, avstigning eller anslutning till annan flygresa samt att hjälpa till med specifik typ av sittplats om detta behövs av passageraren. Detta gör det möjligt för passagerare med funktionsnedsättningar att resa till i princip vilka internationella resmål som helst så länge de gör nödvändiga förberedelser. Vissa typer av funktionsnedsättning kan kräva att passageraren behöver individuell assistans. Detta kan till exempel röra personer med nedsatt hörsel eller syn, begränsad rörlighet eller intellektuell funktionsnedsättning.

Om du har en funktionsnedsättning och ska boka en resa till USA bör du utvärdera din resplan, gärna i samspråk med en specialiserad resebyrå eller reseagent som kan hjälpa dig att bedöma om du behöver vidta några specifika åtgärder. Du kan även behöva diskutera resan med din doktor eller annan vårdgivare för att få rekommendationer. Till sist rekommenderas att du planerar varje del av resan och bokar lämpligt boende som passar dina behov.

Vad är ACAA-riktlinjerna för passagerare med funktionsnedsättningar?

När en passagerare med funktionsnedsättning ber om assistans måste flygbolaget uppfylla vissa krav för framkomlighet för att följa ACAA-riktlinjerna. Exempel på detta är att tillhandahålla åtkomst till flygplanets dörr (såsom möjlighet att stiga ombord utan trappor), en sittplats med armstöd som kan tas bort eller en sittplats i gången. Flygplan som har färre än 30 sittplatser är vanligtvis undantagna från dessa krav.

Ett flygplan som har fler än 60 sittplatser måste erbjuda en sittplats för rullstol ombord (detta är en plats i gången). Besättningen ska då hjälpa till att flytta rullstolen från sittplatsen till toaletten vid behov. Dock är de inte skyldiga att hjälpa passageraren att förflytta sig från en rullstol till en annan, från rullstolen till en plats på planet eller från rullstolen till toalettsitsen. De är inte heller skyldiga att hjälpa passagerare att gå på toaletten, äta eller ta medicin.

Endast breda flygplan med två eller fler gångar måste erbjuda toaletter som är helt anpassade för resenärer med funktionsnedsättning. Dessa resenärer bör vid behov resa med en personlig assistent. Dock kan flygbolag inom rimliga gränser inte kräva att individer med funktionsnedsättningar reser med en assistent.

Flygbolag får inte kräva att passagerare som har funktionsnedsättningar ger dem information om detta i förväg. Dock kan de kräva att man meddelar dem upp till 48 timmar innan avresan om man behöver 1 timmes tidig incheckning eller om man har specifika behov. Dessa behov kan till exempel innebära:

  • Transport av inkubator;
  • Medicinskt syre som ska användas under flygresan;
  • Möjlighet att ansluta till flygplanets elkontakt för respirator;
  • Möjlighet att resa på bår;
  • Transport av elektrisk rullstol på ett flygplan med färre än 60 sittplatser;
  • Transport av farligt material för rullstolsbatterier eller batterier som används i andra hjälpmedel;
  • Möjlighet för grupp med färre än 10 personer med funktionsnedsättningar att resa tillsammans som grupp;
  • Tillgång till rullstol (sittplats i gången) för användning ombord flygplan utan anpassad toalett.

Den amerikanska transportstyrelsen (U.S. Department of Transport) har ett kostnadsfritt nummer. För röstsamtal är numret (+001)800-778-4838 och för texttelefon är det (+001)800-455-9880. Dessa nummer är bemannade från kl. 09.00 till kl. 17.00 ET (14.00 till 22.00 svensk tid) på veckodagar (ej amerikanska röda dagar). Personalen som besvarar samtalen kan hjälpa resenärer med brådskande frågor som rör funktionsnedsättningar samt tillhandahålla allmän information om vilka rättigheter resenärer med funktionsnedsättningar har.

Inför din resa

Du bör vara medveten om att standarden för resenärer med funktionsnedsättningar varierar från land till land. Vissa länder har till exempel ingen lagstiftning som kräver att flygbolag erbjuder assistans för personer med funktionsnedsättningar. Fråga ditt resebolag, din resebyrå, ditt hotell eller ditt resebolag om vad som finns tillgängligt under resan samt vid resmålet. Om du har ett assistansdjur såsom en ledarhund bör du även ta reda på vad som gäller för dem. Om du har en en intellektuell funktionsnedsättning bör du tala med en organisation som specialiserar sig på att ordna resor åt personer med liknande funktionsnedsättningar. Om du är amerikansk medborgare kan du gå med i STEP: Smart Traveler Enrollment Program. Då får du reseinformation och säkerhetsuppdateringar i realtid. Att registrera dig för program gör det även enklare för din ambassad eller ditt konsulat att hjälpa dig i nödfall.

Sjukvård och medicinsk information

Om du inte har en försäkring som täcker hälsovård i andra länder rekommenderar det amerikanska utrikesdepartementet att du tecknar ytterligare hälsoförsäkring samt försäkring som täcker medicinsk transport till ditt hemland om detta krävs.

Som resenär bör du alltid ha följande med dig: ett brev från din doktor eller vårdgivare som anger viktig medicinsk information såsom sjukdom, medicin du tar och möjliga komplikationer. Om relevant bör du även ha ett medicinskt smycke som visar vilket tillstånd du har.

När du reser bör du alltid ha med dig tillräcklig mängd receptbelagd medicin för hela resan samt extra om du skulle bli försenad på hemresan. Du bör inte resa med medicin i dosa, utan i dess ursprungliga förpackning ifall säkerhetspersonal eller tulltjänstemän behöver undersöka medicinen.

Vissa typer av receptbelagd medicin som är olaglig i USA kan vara laglig i ditt hemland, eller vice versa. Livsviktig medicin bör förvaras med ett brev från din doktor. För vidare information om begränsningar och regler, ring eller skicka e-post till din ambassad eller ditt konsulat.

Medicinska hjälpmedel

Personer som reser till USA kan ringa hjälplinjen som drivs av transportsäkerhetsmyndigheten TSA (Transportation Security Administration). De kan svara på frågor som rör medicinska tillstånd och funktionsnedsättningar. Du kan ringa (+001)855-787-2227 eller besöka TSA:s webbsida för mer information om processer, policyer och säkerhetskontroller.

Du bör även ta reda på huruvida det finns speciella policyer som gäller för enheter såsom bärbara apparater, rullstolar, respiratorer, batterier och syrgas. Det kan var en god idé att hyra medicinsk utrustning och/eller en rullstol när du kommer fram till ditt resmål. Se i så fall till att ta reda på vilka typer av medicinsk utrustning och vilka typer av rullstol som finns tillgängliga i den amerikanska delstaten du ska besöka. Om du behöver länkar till leverantörer av medicinsk utrustning i utlandet, besök webbsidan för Mobility International (MIUSA) eller webbsidan för det europeiska nätverket för tillgänglig turism (European Network for Accessible Tourism, ENAT).

Servicedjur

För information om kulturella skillnader och regler för servicedjur kan du kontakta den amerikanska ambassaden eller det amerikanska konsulatet i ditt område. Försök att få så mycket information som möjligt om vaccin, karantän och typen av dokumentation som krävs i delstaten du ska besöka. Det är även en god idé att rådfråga din veterinär om tips för att resa till USA med ett servicedjur. Innan du bokar boende bör du be ditt hotell eller boende att bekräfta att du kan ta med dig ditt servicedjur.

Koder och regler

Den amerikanska kongressen godkände år 1986 lagen om åtkomst till flygtransport; Air Carrier Access Act (ACAA). Det är en lag som säkerställer att personer med funktionsnedsättningar inte diskrimineras och att de behandlas på ett sätt som är förenligt med transport av andra passagerare. Reglerna som godkänts av transportstyrelsen (Department of Transportation, DOT) gäller för alla flygresor med amerikanska flygbolag samt flygresor till och från USA med andra flygbolag.

Kryssningar

Amerikanska företag och organisationer som erbjuder resor eller program på kryssningar har vissa skyldigheter att möjliggöra åtkomst för resenärer med funktionsnedsättningar, oberoende av om fartyget är registrerat i USA eller ett annat land. Alla personer med funktionsnedsättningar bör dock bekräfta med kryssningsbolaget att deras önskade eller nödvändiga tjänster eller utrustning är tillgänglig innan de bokar. Det finns även ett stort antal resebyråer och kryssningsbolag som erbjuder tjänster specifikt för resenärer med särskilda behov.

Flygresor

Det finns många internationella flygbolag som har regler som liknar de amerikanska lagarna som baserats på riktlinjer från International Civil Aviation Organization (ICAO). Dessa riktlinjer är dock inte desamma som de reglerna som anges av amerikansk lag. Därtill kan nivån av implementering variera beroende på plats och flygbolag.

Bokning och information inför flygresan

Flygbolag som erbjuder informationsnummer och bokningstjänster till allmänheten måste se till att dessa tjänster även är tillgängliga för personer med nedsatt hörsel eller syn. Detta sker vanligtvis via telekommunikationsapparater som kallas för TCD, eller via annan teknik.

Flygplatser

Som del av lagen som reglerar flygbolag (Air Carrier Access Act) kräver det amerikanska transportverket att alla flygplatser som får ekonomiska bidrag från den federala regeringen erbjuder högkontrastläge på enheter och skärmar.

Högkontrastläget ska alltid visas på TV-apparater och andra visuella skärmar som kan visa text med hög kontrast och som är belägna i delade områden i flygplatsterminalen som passagerare har åtkomst till inklusive biljettkontor, gate-områden, väntrum och uthyrda utrymmen med restauranger eller butiker.

 

Säkerhetskontroll på flygplatsen

TSA har skapat ett program för säkerhetskontroll av resenärer med funktionsnedsättningar och deras utrustning, enheter och andra hjälpmedel. Reglerna tillåter receptbelagd samt flytande medicin och andra vätskor som krävs av personer med funktionsnedsättningar eller sjukdomar.

Resenärer med funktionsnedsättningar eller sjukdomar som kan påverka säkerhetskontrollen på flygplatsen har rätten att använda kort för att kommunicera med tjänstemän. Du kan läsa mer om TSA-riktlinjerna för resenärer med funktionsnedsättningar på följande webbsida: https://www.tsa.gov/travel/special-procedures

Precis som resenärer med funktionsnedsättningar eller sjukdomar kan passagerare med nedsatt syn eller hörsel ge säkerhetspersonalen kort eller medicinska dokument som förklarar deras medicinska tillstånd eller informerar om att hjälp behövs med kontrollen.

Resenärer med externa implantat i öronsnäckan eller hörapparater måste inte ta ut dessa. Dock kan ytterligare kontroller, såsom inspektion av enheten eller kroppsvisitation, krävas om man anser att detta bör göras av säkerhetsskäl.

Gate, biljettkassa och kundservice

ACAA-reglerna anger att personer med nedsatt hörsel ska identifiera sig själva om de behöver få information presenterad på ett alternativt sätt. Passagerarinformation, såsom information om ändrade avresetider, ändrad gate, information om anslutningar och bagage måste meddelas på ett sätt som är tillgängligt för de resenärer som har angett att de har nedsatt hörsel.

Om du har nedsatt hörsel kan du meddela personal om det när du checkar in eller kommer till din gate, oberoende av om du angett informationen när du köpte eller visade upp din biljett. Regeln innebär inte att personer med nedsatt hörsel är berättigade till syntolkning.

På flygplanet

Varje audiovisuell bildskärm som visar uppgifter och säkerhetsinformation på flygplanet måste ha syntolkning eller tydlig textning. Detta måste visas på de huvudsakliga språken som flygbolaget använder för att kommunicera med passagerarna under den aktuella flygresan. För närvarande kräver ACAA inte att underhållning som visas under flygresan anpassas för passagerare med nedsatt syn eller hörsel.

Vid på- och avstigning

Vissa mindre flygplan kanske inte har en brygga för ombordstigning. Då måste passagerare som använder rullstol lyftas i trapporna. Dock använder många flygplatser numera hissar eller liknande anordningar i dessa fall.

För att göra på- och avstigning enklare kan resenärer med en funktionsnedsättning boka sittplats vid flygplanets gång. Kom ihåg att ange detta när du bokar din biljett och sedan igen när du checkar in på flygplatsen.

Boende och assistans

ACAA anger att flygbolag inte får neka resor baserat på en persons funktionsnedsättning. Dock finns det ett par undantag. Flygbolaget får neka en person resan om deras transport skulle bryta mot säkerhetsreglerna från FAA (Federal Aviation Administration) eller om detta skulle äventyra andra passagerares säkerhet eller hälsa.

Flygbolag måste godkänna resenärers information om att de inte behöver assistans vid resan. Endast i undantagsfall krävs skriftligt meddelande från resenärens doktor som anger att de kan flyga utan att detta kräver vård eller situationer som kan medföra risker för andra passagerare.

Om en person behöver syrgas eller en bår, om de har en sjukdom som kan vara smittbar eller om deras medicinska tillstånd rimligen kommer att påverka flygresan kan ett medicinskt certifikat krävas.

Sammanfattning

Under de senaste årtiondena har det skett stora framsteg inom resor för personer med funktionsnedsättningar. Det finns numera rättsliga bestämmelser som skyddar dem mot orättvis behandling av flygbolag. Detta skydd gör resor till USA mycket enklare för passagerare med funktionsnedsättningar.

Om du har ett pass från ett land med viseringsundantag och vill ansöka om ESTA för att resa till USA som turist, på affärsresa, för medicinska syften eller för att resa genom USA på väg till ett annat resmål, se till att ansöka om ESTA i god tid. Du kan även se dessa vanliga frågor för vidare information om ESTA.

Ansök om ESTA

Dela med sig

FacebookTwitterYoutube

Ansök om ESTA

ESTA är ett obligatoriskt resetillstånd för berättigade resenärer som reser in i USA på land, med flyg eller till sjöss för besök på mindre än 90 dagar.

Ansök om ESTA