Att resa till USA med minderåriga

Publicerad: Oct 28, 2019, Ändrat: Oct 28, 2019 | Tags: Familj ESTA, ESTA för minderåriga

Inledning

Föräldrar och vårdnadshavare bör vara medvetna om vilka regler som gäller när de reser till USA med ett barn eller en minderårig person. Enligt amerikansk lag så bedöms personer under 18 års ålder vara minderåriga. Den amerikanska tull- och gränsskyddsmyndigheten (Customs and Border Protection, CBP) kräver att personer som reser med minderåriga tillhandahåller ytterligare information för att säkerställa att barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare är medvetna om och godkänner resan.

Vilka dokument krävs om jag som ensamstående förälder eller vårdnadshavare reser till USA med minderårig?

Om du som ensamstående förälder eller vårdnadshavare reser till USA med ett barn så kan CBP be om följande dokumentation vid gränskontroll:

1) Barnets pass – Ett giltigt pass från landet där den minderåriga personen är medborgare måste visas upp om de inte är amerikanska medborgare och om de anländer från ett internationellt land med flyg.

2) Skriftligt samtycke – Om en minderårig person inte reser med båda sina föräldrar så måste personen de reser med ha ett signerat, skriftligt samtycke från båda föräldrarna eller ena föräldern. Samtycket måste inne hålla namn på förälder/föräldrar, adress, telefonnummer och e-postadress samt information om den minderåriga personens resa och resplan, syftet med resan samt godkännande att föräldern eller vårdnadshavaren som reser med den minderåriga personen har tillstånd till detta. Det skriftliga samtycket bör om möjligt bekräftas av en notarie som bevittnar förälderns/föräldrarnas signatur.

3) (Om tillämpligt) Dokument som visar rätt till vårdnad, födelseattest, dödsattest eller adoptionsdokument – Om tillämpligt så kan vuxna som reser med en minderårig person behöva tillhandahålla ytterligare dokumentation för att styrka sin rättighet att resa med dem.

Vad händer om jag inte har dokumentation som visar att jag har rätt att resa med den minderåriga personen?

CBP kan anhålla personen, föräldern eller vårdnadshavaren som reser med den minderåriga personen tills de har rett ut omständigheterna som gäller. Om en av föräldrarna är avliden, eller om en förälder har ensam vårdnad, så kan ytterligare dokumentation såsom vårdnadsbeslut från domstol, födelseattest med en förälders namn eller dödsattest för den andra föräldern krävas.

Sammanfattning

Om en ensam förälder eller vårdnadshavare reser till USA med en minderårig person måste de ha med sig ytterligare dokumentation för resan. Denna dokumentation kan inkludera bevittnade, skriftliga samtycken från vårdnadshavare eller föräldrar som inte är med på resan, eller vårdnadsbeslut från domstol, födelseattest eller andra rättsliga dokument som visar att föräldern eller vårdnadshavaren har rätt att resa till USA med den minderåriga personen.

Om du har ett pass från ett land med viseringsundantag och vill ansöka om ESTA för att resa till USA som turist, på affärsresa, för medicinska syften eller för att resa genom USA på väg till ett annat resmål, se till att ansöka om ESTA i god tid. Du kan även se dessa vanliga frågor för vidare information om ESTA.

Ansök om ESTA

Dela med sig

FacebookTwitterYoutube

Ansök om ESTA

ESTA är ett obligatoriskt resegodkännande för resenärer som reser till USA med flyg eller båt för turism, genomresa (transit) eller affärsbesök under högst 90 dagar.

Ansök om ESTA