Elektronisk visum för USA

Publicerad: May 19, 2019, Ändrat: Nov 09, 2019 | Tags: ESTA-ansökan, ESTA-behörighet, USA-visum

Om du planerar att resa till eller via USA är det viktigt att ansöka om rätt resetillstånd i god tid före avresan. I dagsläget utfärdas inte elektroniska visum till USA. Den enda typen av elektroniskt resetillstånd till USA är Electronic System for Travel Authorization (ESTA). ESTA är inte ett visum utan ett onlinesystem som förhandsgranskar resenärer som vill resa till USA och som beviljar resetillstånd för turism, affärer, genomresa och andra tillfälliga besök. Sökande måste ha ett giltigt e-pass (biometriskt pass) och vara medborgare i ett av de 39 länderna som omfattas av Visa Waiver Program (VWP). För en fullständig lista över de 39 länderna, se här https://officiell-esta.se/programmet-for-viseringsundantag/. ESTA innebär i praktiken att sökande beviljas resetillstånd till USA och att pass- och ansökningsuppgifter överförs elektroniskt till den amerikanska tull- och gränsbevakningen, Customs and Border Protection (CBP). Kom ihåg att ett beviljat resetillstånd inte beviljar automatiskt uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd erhålls av Customs and Border Protection vid ankomsten.

Syftet med ESTA är att hjälpa Customs and Border Protection att granska resenärer före avresan och förhindra individer som utgör en säkerhetsrisk från att stiga ombord på flygplan eller båt med destination till USA. Resetillstånd kan ansökas online dygnet runt. ESTA:s webbplats har sällan långa underhållsperioder och är oftast tillgänglig. I de flesta fall behandlas ansökan omedelbart och svar ges online inom 60 sekunder. Eftersom ESTA är ett elektroniskt system behövs inga pappersblanketter eller handlingar för att kunna ansöka, erhålla eller använda resetillstånd.

Det är ganska osannolikt att USA kommer införa elektroniska visum för populära visumtyper som B-1 (affärsvisum), B-2 (turistvisum) eller C-1 (transitvisum) med tanke på dagens behov av intervjuer på den amerikanska ambassaden och de omfattande kontroller som krävs för att utfärda visum. Detta kan upplevas som en olägenhet för de resenärer som inte är berättigade till ESTA, men skälen till de olika visumtyperna är befogade. ESTA används för vanliga turist- och affärsresor men ger inte resenären samma rättigheter som visum. På så sätt kan Customs and Border Protection utföra noggrannare kontroller och ägna mer tid åt att granska högriskresenärer.

Dela med sig

FacebookTwitterYoutube

Ansök om ESTA

ESTA är ett obligatoriskt resegodkännande för resenärer som reser till USA med flyg eller båt för turism, genomresa (transit) eller affärsbesök under högst 90 dagar.

Ansök om ESTA