ESTA för tjänsteresor

Publicerad: Dec 03, 2019, Ändrat: Dec 03, 2019 | Tags: ESTA-krav, ESTA för affärsfrågor

Inledning

ESTA är ett behändigt resetillstånd för tjänsteresenärer som ska besöka USA. ESTA kan endast användas av personer som har pass från länder som är undantagna från viseringskrav. Tillståndet kan användas för ett antal olika tjänsterelaterade aktiviteter, såsom research, konsultationer med samarbetspartners, resor för vetenskapliga, utbildningsmässiga eller affärsrelaterade mässor eller konferenser, förhandlingar eller ärenden som rör dödsbon.

Exempel på situationer där ESTA lämpar sig för tjänsteresor

Exempel 1

Du har ett pass från ett av de 38 länder som är undantagna från viseringskravet. Du arbetar inom teknisk utveckling, eller är helt enkelt intresserad av teknisk utveckling, och vill resa till the Consumer Electronics Show (CES) i Las Vegas, Nevada i ett par dagar. I det här exemplet är ESTA ett lämpligt resetillstånd.

Exempel 2

En HR-chef ansvarar för att organisera en personalresa för ingenjörer från Tyskland. Alla ingenjörerna har tyska pass. De ska besöka en amerikansk kund i en vecka och kommer under den tiden att få lön från sin tyska arbetsgivare, precis som vanligt. I det här fallet kan HR-chefen ansöka om ESTA å de tyska ingenjörernas vägnar.

Exempel 3

En entreprenör med ett svenskt pass, som driver ett svenskt bolag, vill besöka USA i fyra dagar för att förhandla om ett kontrakt med en amerikansk leverantör eller kund. Om entreprenörens aktiviteter sker genom deras svenska bolag så passar ESTA som resetillstånd för denna tjänsteresa.

Vilka andra former av arbete kan jag göra i USA med ESTA?

ESTA låter dig arbeta åt din arbetsgivare i begränsad omfattning, så länge din inkomst kommer från en icke-amerikansk källa. Din arbetsgivare måste även antingen vara amerikansk medborgare som är bosatt i ett annat land men som tillfälligt besöker USA, eller en icke-amerikansk medborgare som är bosatt i USA och som har visum i kategori B, E, F, H, I, J, L, M, O, P eller Q.

Övriga ESTA-krav

Tjänsteresenärer som vill ansöka om ESTA bör se över ESTA-kraven samt information om programmet för viseringsundantag innan de ansöker.

Avvisningar och icke-berättigade personer

Det går inte att överklaga nekat ESTA. Sökande som har nekats ESTA eller som inte är berättigade till ESTA kan dock ansöka om affärsvisum B-1.

Begränsningar

Förlänga din vistelse eller ändra status – Det är inte möjligt att förlänga ESTA eller att ansöka om att byta till en annan visumkategori när du vistas inom amerikanskt territorium. Eventuella andra ansökningar om visum eller ESTA-ansökningar måste skickas från en plats utanför USA. Sökande kan riskera framtida visum eller ESTA-ansökningar genom att inte lämna USA innan 90 dagar har gått sedan de anlände till amerikanskt territorium med en godkänd ESTA-ansökan.

Syftet med resan – Det är inte möjligt att använda ESTA om resenären vill studera och få högskolepoäng eller liknande, arbeta och få betalt från en amerikansk källa, eller arbeta inom media (radio, tryck, film eller annan media). Det är inte heller möjligt att använda ESTA för att resa till tävlingar, föreställningar eller shower som har betalande publik. Till sist är det ej möjligt att använda ESTA som ett sätt att få tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd utöver de 90 dagar som ges av programmet för viseringsundantag.

Tillträde vid inresa

En godkänd ESTA-ansökan garanterar inte inresa till USA för tjänsteresenärer. USA:s tull- och gränsskyddsmyndighet (Customs and Border Protection, CBP) har rätten att neka även godkända ESTA-resenärer inträde till USA. En resenär kan till exempel nekas inträde om de inte har deklarerat gods eller varor, om de har angett missledande information på sin ESTA-ansökan, eller på grund av annan anledning som bedöms utgöra en möjlig immigrations- eller säkerhetsrisk för USA. Om du nekas inträde vid gränsen har du inte rätt att överklaga beslutet.

Sammanfattning

ESTA kan användas för olika typer av tjänsteresor och är därför en bra lösning för personal, arbetsgivare och entreprenörer som önskar resa till USA. Dock gäller ett antal viktiga begränsningar för hur man får utföra arbete när man reser med ESTA-tillstånd. Därför bör resenärer noggrant läsa igenom ESTA-kraven för att säkerställa att deras tjänsteresa tillåts.

Om du har ett pass från ett land med viseringsundantag och vill ansöka om ESTA för att resa till USA som turist, på affärsresa, för medicinska syften eller för att resa genom USA på väg till ett annat resmål, se till att ansöka om ESTA i god tid. Du kan även se dessa vanliga frågor för vidare information om ESTA.

Ansök om ESTA

Dela med sig

FacebookTwitterYoutube

Ansök om ESTA

ESTA är ett obligatoriskt resegodkännande för resenärer som reser till USA med flyg eller båt för turism, genomresa (transit) eller affärsbesök under högst 90 dagar.

Ansök om ESTA