ESTA för transitering

Publicerad: Jan 20, 2020, Ändrat: Jan 22, 2020 | Tags: ESTA-krav, ESTA för transitering

Inledning

Transitering genom USA kan vara fördelaktigt för resenärer som vill boka bekvämare eller billigare resor till sitt slutgiltiga resmål. Resenärer från länder som är del av programmet för viseringsundantag kan använda ESTA (elektroniskt system för resegodkännande, Electronic System for Travel Authorization) för transitering. Om en ESTA-ansökan nekas eller om resenärer inte är berättigade till ESTA-tillstånd så kan de istället ansöka om transitvisum C-1.

Ett ESTA-tillstånd utfärdas för en tidsperiod på två år, eller datumet då passet går ut (datumet som infaller först gäller). ESTA kan användas för flera resor till USA, upp till 90 dagar per besök. Transitresenärer kan även använda ESTA-tillstånd för turism eller tjänsteresor till USA när de har fått godkännande.

Resenärer som vill använda ESTA för transitsyften måste ange på sin ansökan att de endast ska resa genom USA och att deras slutgiltiga resmål inte ligger på amerikansk mark.

Hur gör jag vid transitering på väg till Kanada, Mexiko eller intilliggande öar?

Tid som tillbringas i Kanada, Mexiko och på intilliggande öar till USA räknas för 90-dagargränsen för besöket, oberoende av transportmedlet (resan kan ske på land, till havs eller med flyg). Alltså kan godkända ESTA-tillstånd användas för att återvända till USA så länge den totala vistelsen i USA, Kanada och Mexiko samt intilliggande öar inte överstiger 90 dagar.

De intilliggande öarna inkluderar vissa brittiska, franska och nederländska territorier i eller i närheten av det Karibiska havet, såsom: Bahamas, Barbados, Bermuda, Haiti, Dominikanska republiken, Jamaica, Martinique, St. Pierre och Miquelon, Trinidad och Tobago, Leewardöarna, Anguilla, Antigua, Guadeloupe, Nevis, St. Kitts, Brittiska Jungfruöarna, Windwardöarna, Dominica, Grenada, St. Lucia och St. Vincent.

Övriga ESTA-krav

Tjänsteresenärer som vill ansöka om ESTA bör se över ESTA-kraven samt information om programmet för viseringsundantag innan de ansöker.

Avvisningar och icke-berättigade personer

Det går inte att överklaga nekat ESTA. Sökande som har nekats ESTA eller som inte är berättigade till ESTA kan dock ansöka om transitvisum C-1.

Begränsningar

Förlänga din vistelse eller ändra status – Det är inte möjligt att förlänga ESTA eller att ansöka om att byta till en visumkategori när du vistas inom amerikanskt territorium. Eventuella andra ansökningar om visum eller ESTA-ansökningar måste skickas från en plats utanför USA. Sökande kan riskera framtida visum eller ESTA-ansökningar genom att inte lämna USA innan 90 dagar har gått sedan de anlände till amerikanskt territorium enligt ESTA.

Syftet med resan – Det är inte möjligt att använda ESTA om resenären vill studera och få högskolepoäng eller liknande, arbeta och få betalt från en amerikansk källa, eller arbeta inom media (radio, tryck, film eller annan media). Det är inte heller möjligt att använda ESTA för att resa till tävlingar, föreställningar eller shower som har betalande publik. Till sist är det ej möjligt att använda ESTA som ett sätt att få tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd utöver de 90 dagar som ges av programmet för viseringsundantag.

Tillträde vid inresa

En godkänd ESTA-ansökan garanterar inte godkänd inresa till USA. USA:s tull- och gränsskyddsmyndighet (Customs and Border Protection, CBP) har rätten att neka även godkända ESTA-resenärer inträde till USA. En resenär kan till exempel nekas inträde om de inte har deklarerat gods eller varor, om de har angett missledande information på sin ESTA-ansökan, eller på grund av annan anledning som bedöms utgöra en möjlig immigrations- eller säkerhetsrisk för USA. Om du nekas inträde vid gränsen har du inte rätt att överklaga beslutet.

Sjukvård i USA

Planerad sjukvård – Om du har planerad sjukvård som ska utföras i USA kan du vid gränsen bes om bevis på den behandling som bokats. Att ha bevis till hands bör räcka för att uppfylla förfrågningar om information gällande sjukvård i USA. Detta bevis bör inkludera dokumentation av din medicinska diagnos samt varför behandlingen måste utföras i USA snarare än i ditt hemland. Bevis kan även utgöras av ett brev från en doktor eller kirurg i USA. Brevet bör innehålla information om behandlingen, kostnaderna för och längden på behandlingen, inklusive prognos och återhämtningstid samt dokumentation att kostnaderna för behandlingen kan betalas med personens egna medel. Bevis på att betalning kan göras med personens egna medel kan vara kontoutdrag från deras bank eller bevis på andra kontantbaserade tillgångar som kan användas för att betala för medicinsk behandling.

Oplanerad sjukvård – Medicinska problem som uppstår under din resa till USA behandlas av lokal vårdpersonal. Kostnader för oplanerad sjukvård och behandling som debiteras täcks antingen av din reseförsäkring, eller så betalas kostnaderna av dig innan eller efter behandling.

Sammanfattning

ESTA kan användas för transitering av berättigade resenärer. Godkända ESTA-resenärer kan även tillbringa tid i USA som turister eller för tjänsteresor. Resenärer bör vara medvetna om att varje dag som tillbringas i Kanada, Mexiko eller omkringliggande territorier räknas för 90-dagarsgränsen som ESTA medför. Därför rekommenderas att resenärer planerar sina resor baserat på reglerna för resor till USA samt reglerna som gäller för deras slutgiltiga resmål.

Om du har ett pass från ett land med viseringsundantag och vill ansöka om ESTA för att resa till USA som turist, på affärsresa, för medicinska syften eller för att resa genom USA på väg till ett annat resmål, se till att ansöka om ESTA i god tid. Du kan även se dessa vanliga frågor för vidare information om ESTA.

Ansök om ESTA

Dela med sig

FacebookTwitterYoutube

Ansök om ESTA

ESTA är ett obligatoriskt resegodkännande för resenärer som reser till USA med flyg eller båt för turism, genomresa (transit) eller affärsbesök under högst 90 dagar.

Ansök om ESTA