Godkänt ESTA som sedan avslås

Publicerad: Oct 12, 2022, Ändrat: Oct 12, 2022 | Tags: ESTA stat, Ansökningsformulär för ESTA

Introduktion

Att få ett godkänt ESTA som sedan avslås är ett beklagansvärt men ofta förekommande resultat för många som reser till USA genom Visa Waiver-programmet. Otaliga semestrar och affärsresor har förstörts på grund av att ansökande till ESTA har missat att bekräfta att deras ESTA blivit godkänt innan de reser till flygplatsen eller hamnen för att gå på planet eller båten som sedan tar dem till USA. Resenärer på väg till USA som inte kan deltaga i sina semesterplaner kommer förmodligen även att drabbas av finansiella konsekvenser genom att de förlorar det de redan betalat för bokningar av flygresa, hotell och transport. 

Hur kan ett ESTA bli godkänt och sedan avslås?

Ett ESTA kan återkallas när som helst efter att det givits ett godkännande. Den amerikanska tullmyndigheten (Customs and Border Protection, CBP) förbehåller sig rätten att godkänna eller neka ESTA-ansökande som reser genom Visa Waiver-programmet. ESTA gör kontinuerligt mängder av immigrations- och säkerhetskontroller för ansökningsbehörighet. Dessa kontroller utförs på olika databaser som bland annat har med rättsväsende och immigration att göra. Detta försäkrar att tullmyndighetens data alltid är korrekta och uppdaterade för att kunna möta olika hot mot säkerheten runt om i världen.

Hur vet jag om mitt ESTA blivit återkallat?

Om ditt ESTA blivit återkallat kommer du att bli meddelad på ett av dessa sätt:

  1. Du kommer att få ett e-postmeddelande från den amerikanska tullmyndigheten (CBP) som talar om att statusen för ditt ESTA ändrats. När du kontrollerar denna status kommer det antingen stå att ditt ESTA återkallats, eller ”Travel Not Authorized”, vilket betyder att du inte längre är berättigad att resa genom Visa Waiver-programmet.
  2. Du kommer att bli meddelad av flyg- eller resebolaget du bokat din resa med, som säger att ditt ESTA inte är godkänt eller inte gäller längre.
  3. Du blir notifierad av representanter för flyg- eller skeppsbolag om att ditt ESTA återkallats när du försöker checka in via webben eller på avgångsplatsen.
  4. I några enstaka fall kan du bli ombedd att lämna planet eller fartyget du redan gått på innan resan mot USA påbörjas, eller förbjudas inträde när du anländer till den amerikanska gränsen där ditt ESTA återkallas.

Vad har jag för alternativ om mitt ESTA godkänts och sedan återkallas?

Om ditt ESTA blev godkänt och du nekas att borda ett flygplan eller ett fartyg till USA måste du boka om din resa tills du fått rätt tillstånd, oftast i form av ett amerikanskt visum om ditt ESTA återkallats eller fått avslag.

Vad händer om ett misstag begåtts angående mitt ESTA?

Om du anser att ett misstag begåtts angående ditt ESTA behöver du gå igenom de svar du lämnade in i din ansökan för att bekräfta att det inte finns några allvarliga fel som skulle kunna leda till ett återkallat ESTA. Om du gör en ny ansökan, se till att du känner till de olika stegen för att minimera vanliga fel i ansökningsprocessen till ESTA.

Hur du håller dig uppdaterad angående ditt ESTA:s status på ett proaktivt sätt

Ansökande råds till att noggrant gå igenom den information de anger i ESTA:s formulär och att även låta en betrodd utomstående granska deras ESTA-ansökningar för att möjligtvis upptäcka fel eller avvikelser. Oroliga ansökande råds även att regelbundet kontrollera statusen för sina ansökningar fram till dagen för avresa. Ansökande kan regelbundet kontrollera statusen för sitt ESTA för att upptäcka om någon negativ förändring skett. Att kontrollera en ESTA-ansökan tar mindre än en minut och kan spara dig besväret att behöva boka om dina resplaner, såväl som att lugna dig under resans gång.

Sammanfattning

Ett återkallat ESTA kan leda till pinsamma och stressiga situationer samt att behöva boka om dina resplaner till USA. Det kan även inverka på framtida ansökningar för ett amerikanskt visum eller till Visa Waiver-programmet. Det bästa sättet att minska den generella allvarligheten med dessa möjliga inverkningar är att reguljärt kontrollera giltigheten för ditt ESTA före din avresa till USA.

Dela med sig

FacebookTwitterYoutube

Ansök om ESTA

ESTA är ett obligatoriskt resetillstånd för berättigade resenärer som reser in i USA på land, med flyg eller till sjöss för besök på mindre än 90 dagar.

Ansök om ESTA