Hur använder CBP information om sociala medier som anges på ESTA-blanketten?

Publicerad: Sep 21, 2020, Ändrat: Sep 21, 2020 | Tags: ESTA-formulär, ESTA Dataskydd

Inledning

ESTA-blanketten innehåller flera frågor som är valfria. En av dessa valfria frågor rör konton på sociala medier. Frågan ger den amerikanska tull- och gränsskyddsmyndigheten (CBP) referenser när de ska kontrollera att sökandes uppgifter stämmer överens med andra källor än de källor som myndigheten har direkt åtkomst till.

Varför ombes jag ange information om mina sociala medier?

Frågan används av CBP för att identifiera resenärer som kan utgöra möjliga hot mot USA. Informationen om dina sociala medier kan kontrolleras för att se om det finns meddelanden eller annan aktivitet som tyder på att du sympatiserar med specifika rättsfrågor, grupper eller åsikter. CBP kan även använda dina konton på sociala medier för att bekräfta din identitet och för att se information om din anställning, tidigare resor, medborgarskap, hemplats samt andra uppgifter. Denna information används sedan av CBP som del av processen för att se över ESTA-ansökningar, särskilt om din ansökan kontrolleras manuellt. Följande lista innehåller exempel på typer av information som myndigheten kan komma att hämta från sociala medier:

 • För- och efternamn
 • Platser som besökts
 • Information om anställning
 • Hemland
 • Adress
 • Politiska åsikter
 • Religiösa åsikter
 • Föräldrars och andra familjemedlemmars namn
 • Kriminell bakgrund
 • Länder där personen är medborgare
 • Kopplingar på sociala medier
 • Reaktioner på kontakter på sociala medier, såsom gilla-markeringar och andra reaktioner

Påverkar information om mina sociala medier beslutet om min ESTA-ansökan?

Det är möjligt att den information du anger om dina sociala medier påverkar beslutet om din ESTA-ansökan. Information om sociala medier hjälper CBP att se över din ansökan då de kan verifiera och samla in mer information för att stödja beslutet att godkänna eller neka din ansökan. Om informationen på dina sociala medier inte stämmer överens med informationen som du har angett på din ESTA-ansökan är det möjligt att CBP beslutar att din ansökan måste kontrolleras manuellt.

Vilken information kan CBP se på mina sociala medier?

Informationen som CBP kan se på dina sociala medier beror på de sekretessinställningar som du har angett för de konton du skriver in i din ESTA-ansökan. Om dina inställningar inte tillåter offentlig visning av dina konton så kan CBP inte se dina kontouppgifter såvida de inte ber det aktuella företaget eller individerna som driver den sociala plattformen att dela information.

Hur behandlas de uppgifter jag anger i min ESTA-ansökan?

Alla uppgifter du anger i din ESTA-ansökan, inklusive information om konton på sociala medier, behandlas i enlighet med integritetspolicyn för ESTA. Hur dina uppgifter behandlas beskrivs i ESTA:S ”System of Records Notice” (SORN) och ”Privacy Impact Assessment” (PIA). Om du inte godkänner integritetspolicyn kan du välja att ej ange de valfria uppgifterna på ESTA-blanketten, såsom information om dina sociala medier. Dock måste du alltid svara på de obligatoriska frågorna om du vill kunna resa inom programmet för viseringsundantag och få ett godkänt resetillstånd.

Sammanfattning

Även om det är valfritt att ange information om sociala medier bör du ange dessa uppgifter om du känner dig bekväm med det. Information om sociala medier kommer sannolikt inte att påverka din ESTA-ansökan på annat sätt än att CBP enklare kan se över möjliga hot om de kontrollerar ansökan manuellt. Alla ESTA-ansökningar behandlas i enlighet med CBP:s integritetspolicy. Därför bör du se till att du har läst igenom deras integritetspolicy så att du är medveten om hur dina uppgifter kan komma att användas.

Dela med sig

FacebookTwitterYoutube

Ansök om ESTA

ESTA är ett obligatoriskt resegodkännande för resenärer som reser till USA med flyg eller båt för turism, genomresa (transit) eller affärsbesök under högst 90 dagar.

Ansök om ESTA