Hur godkänns ett land för programmet för viseringsundantag?

Publicerad: Apr 23, 2020, Ändrat: Apr 23, 2020 | Tags: Gränssäkerhet, Visa Waiver-programmet

Inledning

Programmet för viseringsundantag (Visa Waiver Program, VWP) gör det möjligt för mer än 20 miljoner besökare från 39 länder att årligen resa till USA utan visum. VWP använder ett säkerhetssystem med flera nivåer för att förhindra potentiellt farliga personer från att resa till USA. Programmets säkerhetsåtgärder inkluderar att man genomgående kontrollerar VWP-resenärer innan de reser till USA samt vid flera punkter under resan och vid ankomsten. I och med att Polen nyligen antagits till programmet för viseringsundantag är det nu fler som vill ta reda på mer om vilka länder som kan antas, och vad programmet har för krav.

Finns det ekonomiska fördelar med att vara del av VWP?

Det är inte alla länder som släpps in i programmet för viseringsundantag, men de som är med i programmet kan förvänta sig en positiv effekt på ekonomin. En stark och ”hälsosam” ekonomi är en viktig faktor som programmet använder för att bedöma effekten ett land kan ha på USA:s säkerhet. År 2014 välkomnade USA cirka 20 miljoner resenärer enligt VWP. Dessa resenärer spenderade uppskattningsvis 85 miljarder dollar på konsumentvaror enligt det amerikanska handelsministeriet (Department of Commerce). Varje dag bidrog VWP-resenärer med nästan 231 miljoner dollar till lokala ekonomier inom USA.

VWP-programmet uppmuntrar även kontakten mellan USA och de andra länderna i programmet, vilket skapar en positiv ekonomisk effekt för flera parter. Sydkorea är ett bra exempel på denna effekt. Landet gick med i VWP år 2008 och resor mellan Sydkorea och USA har ökat märkbart sedan dess. Innan Sydkorea gick med i VWP gick det runt tre flygresor per vecka mellan Seoul och Dallas. År 2013 hade det ökat till 14 flygresor. Sydkoreanska resenärer i USA spenderade cirka 8,6 miljarder dollar år 2016.

Vad är VWP-kraven för individer?

För att resa till USA enligt programmet för viseringsundantag krävs följande av dig som resenär:

Du måste vara medborgare i ett av programmets länder: Andorra, Australien, Belgien, Brunei, Chile, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Japan, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Österrike, Polen, Portugal, San Marino, Schweiz, Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea, Taiwan, Tjeckien, Tyskland, Ungern

Du måste ha en giltig ESTA-ansökan som ska vara godkänd innan du stiger ombord ett flygplan eller fartyg för att resa till USA. Om du har ett nytt pass eller om du har ändrat medborgarskap eller kön måste du göra en ny ESTA-ansökan.

Du måste ha ett pass som är giltigt i minst sex månader från datumet då du planerar att resa till USA. Ett e-pass krävs även av programmet för viseringsundantag. Det är ett säkert pass med ett inbyggt chip. Du kan läsa aktuell information om e-pass här.

Vad är VWP-kraven för länderna i programmet?

För att ta del av programmet för viseringsundantag måste ett land uppfylla följande krav:

  • Landet ska ha en mycket låg andel personer med nekade besöksvisum (under 3 %) under de senaste två räkenskapsåren;
  • Landet ska acceptera medborgare från landet som skickas hem från USA. Detta ska ske inom tre veckor från förfrågan från DHS;
  • Landet ska dela information om borttappade eller stulna pass med USA;
  • Landet ska ha ett formellt avtal med USA för att dela information om terrorism och andra typer av organiserad eller allvarlig kriminell aktivitet;
  • Landet ska utfärda e-pass med biometriska identifierare;
  • Information ska skickas till DHS med utlåtande om VWP-programmets effekt på landets säkerhet, poliskontroller och immigration gällande USA;
  • Landet ska genomgå en oberoende utredning som inleds av DHS Office of Intelligence and Analysis.

Hur kontrolleras resenärer från VWP-länder?

VWP använder ett riskbaserat, mångfacetterat tillvägagångssätt för att identifiera terrorister, kriminella och andra oönskade personer och för att förhindra dem från att resa till USA.

Nationella riskbedömningar måste utföras av länder som vill ansöka om medlemskap och fortsatt vara med i VWP. Dessutom måste individuella VWP-resenärer kontrolleras innan de reser till USA, när de anländer till USA och vid eventuella flygresor inom USA.

Genomgående kontroller av resenärer är viktiga för att öka säkerheten i USA och är ett betydelsefullt initiativ för att bekämpa terrorism. Kontrollerna utförs genom att se över resenärers ESTA-information. Den amerikanska myndigheten Department for Homeland Security (DHS) kontrollerar varje dag ESTA för att leta efter information om terrorister och har ett nära samarbete med landets tull- och gränsskyddsmyndighet (Customs and Border Service, CBS) samt andra organ för att kontrollera ESTA vid olika punkter.

För vidare information om hur ESTA identifierar säkerhetsrisker, vänligen se: Hur identifierar ESTA säkerhetsrisker?

Hur delar VWP-länder information med USA?

VWP-länder måste följa avtal om informationsdelning med USA och skicka uppgifter om kända och misstänkta kriminella personer. VWP-reglerna ökar kraven på kontroll av individer för att öka den amerikanska säkerheten.

Länder som är med i VWP har hittills gett USA information om fler än 6 000 kända och misstänkta terrorister som del av VWP-avtal om informationsdelning.

Detta informationsflöde stärker den existerande dialogen med information mellan amerikanska säkerhetstjänster och säkerhetstjänsterna i andra VWP-länder. I själva verket har VWP-länder tillhandahållit mer än två tredjedelar av posterna i INTERPOL:s register för borttappade och stulna pass; ett register som används varje dag för ESTA-kontroller som utförs av DHS.

Informationen som delas ökar säkerheten för USA genom att ge DHS möjligheten att identifiera och stoppa personer som kan vilja skada landet. Länder som vill gå med i VWP måste därför följa programmets säkerhetsbestämmelser och har även ett antal andra skyldigheter.

Vilka förbättringar har gjorts i programmet för viseringsundantag?

Programmet för viseringsundantag (VWP) kontrolleras och uppdateras kontinuerligt. I november moderniserades till exempel ESTA-webbsidan. Då lade man till ett nytt gränssnitt samt nya funktioner såsom möjligheten att spara ansökningar och slutföra dem vid en senare tidpunkt. I augusti 2015, då Barack Obama var president, genomfördes ett antal viktiga ändringar. De inkluderade förbättrade kontroller av resenärer, bättre informationsdelning och andra säkerhetsåtgärder som utformats för att hjälpa VWP-länder att hantera hotet som terrorister från andra länder utgör.

Dela med sig

FacebookTwitterYoutube

Ansök om ESTA

ESTA är ett obligatoriskt resegodkännande för resenärer som reser till USA med flyg eller båt för turism, genomresa (transit) eller affärsbesök under högst 90 dagar.

Ansök om ESTA