Hur identifierar ESTA säkerhetsrisker?

Publicerad: Dec 30, 2019, Ändrat: Dec 30, 2019 | Tags: Gränssäkerhet, ESTA-krav, ESTA Behörighet

Introduktion

Sedan år 2008 så har säkerheten för programmet för viseringsundantag (Visa Waiver Program, VWP) stärkts av införandet av ESTA. ESTA låter den amerikanska tull- och gränsskyddsmyndigheten (CBP) kontrollera resenärer för att se om de utgör en säkerhetsrisk. Dessa kontroller utförs redan innan resenärer påbörjar sin resa till USA. ESTA fungerar som ett extra skydd mot de risker och sårbarheter som skapas av resor utan viseringskrav. Att redan i förhand kontrollera resenärer låter USA:s Department of Homeland Security (DHS) fokusera sitt arbete på den minoriteten av resenärer som utgör möjliga hot.

Hur skärmar ESTA resenärer?

Sedan programmet lanserades har miljontals ESTA-ansökningar godkänts av CBP. Samtidigt har fler än 4 000 ansökningar nekats på grund av kontroller mot USA:s lista på identifierade eller misstänkta terrorister. DHS fokuserar i synnerhet på terroriststridande som kommer tillbaka till USA från Syrien. Även om det för närvarande inte finns uppgifter som tyder på att ISIS, ISIL eller andra terroristgrupper baserade i Syren planerar omgående attacker mot USA så har hundratals terroriststridande rest till Syrien från europeiska länder samt från USA. Dessa stridande kan nu planera att återvända till sina hemländer och kan inneha europeiska eller amerikanska pass eller andra giltiga resedokument.

Vilka är de senaste ESTA-säkerhetsförbättringarna?

Som en respons på ökande farhågor så har DHS ökat säkerheten för programmet för viseringsundantag genom att förbättra ESTA. Samtidigt som ESTA kan erbjuda resenärer viseringsfria resor till USA så justeras programmet för att i ökad grad låta CBP kontrollera resenärer och för att tackla problemet med återvändande terroriststridande. Därför måste sökande nu tillhandahålla ytterligare information när de gör en ESTA-ansökan, inklusive:

 • Föräldrars namn
 • Andra namn som personen använder, alias och medborgarskap i andra länder
 • Kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress)
 • Personnummer (om tillämpligt)
 • Födelseort
 • Information om sysselsättning (om tillämpligt)

Även med dessa ytterligare frågor så är en ESTA-ansökan inte detsamma som en ansökan om elektroniskt visum. Att göra en ESTA-ansökan är fortfarande mycket enklare än att ansöka om B1- eller B2-visum, vilket medför att sökande måste ange biometrisk och biografisk information samt att de måste intervjuas av en person på det amerikanska konsulatet. Trots de ökade säkerhetskontrollerna så ökar även antalet personer som vill resa till USA.

Vilka databaser och säkerhetssystem används för att bedöma om en person får resa med ESTA?

Länder som är del av programmet för viseringsundantag måste enligt programmet dela uppgifter med USA och samarbeta när det kommer till säkerhetsfrågor. Status för programmet för viseringsundantag kontrolleras vartannat år, vilket innebär att man granskar landets säkerhet och dess åtgärder mot terrorism. När du gör en ESTA-ansökan online så kontrollerar systemet omedelbart de personuppgifter som du angett. Uppgifterna kontrolleras mot ett antal olika databaser, inklusive TSDB (Terrorist Screening Database), information om tappade och stulna pass (Interpols databas för stulna och borttappade pass, SLTD), eventuella tidigare avvisningar inom programmet för viseringsundantag, återkallad visering, utvisningar samt information från myndigheter för folkhälsa såsom CDCP (Centers for Disease Control and Preventions) för att se om sökande har smittsamma sjukdomar som kan utgöra ett hot mot folkhälsan.

Vilka vanliga risker kontrolleras för att bedöma om ESTA-ansökan godkänns eller ej?

När du ansöker om ESTA så måste du svara ”ja” eller ”nej” på nio frågor som används för att bedöma huruvida du är berättigad till en godkänd ESTA-ansökan. Frågorna berör:

 • Om du har en psykisk eller fysisk sjukdom
 • Huruvida du har en smittsam sjukdom
 • Om du missbrukar droger eller har brutit mot lagstiftning gällande olagliga droger
 • Om du har arresterats för ett brott mot en person eller skada av egendom
 • Om du deltar i eller någonsin har deltagit i terrorism
 • Om du någonsin har begått bedrägeri för att få visum för dig själv eller någon annan
 • Om du tidigare har nekats visum eller inträde till USA
 • Om du nu söker eller om du någonsin har sökt anställning utan korrekt visum, eller om du någonsin stannat längre än ditt visum tillät
 • Om du sedan den 1 mars 2011 har rest till länder som bedöms utgöra en risk, inklusive Iran, Syrien, Somalia och Yemen

Om en sökande svarar ”ja” på någon av dessa frågor så kommer deras ansökan troligtvis att avvisas.

Dela med sig

FacebookTwitterYoutube

Ansök om ESTA

ESTA är ett obligatoriskt resegodkännande för resenärer som reser till USA med flyg eller båt för turism, genomresa (transit) eller affärsbesök under högst 90 dagar.

Ansök om ESTA