Hur lång tid tar det att få ett ESTA godkänt?

Publicerad: Nov 15, 2022, Ändrat: Nov 15, 2022 | Tags: ESTA ansökningstid, ESTA-formulär, ESTA varaktighet

Introduktion

En ESTA-ansökan bearbetas direkt på nätet och de flesta ansökningarna godkänns inom en minut efter att de lämnats in. Det finns dock fall där beslutet angående en ansökan kan bli försenat i upp till 72 timmar. När en ESTA-ansökan godkänts kommer den som lämnat in ansökan att meddelas via sin webbläsare eller e-post. Meddelandet om godkännande innehåller själva ansökan eller ett behörighetsnummer, utgångsdatumet för ditt ESTA samt annan information som lämnats in i ansökan.

En studie av ESTA:s handläggningstider

En studie som gjordes år 2019 angående handläggningstiden för ett ESTA visade att 92 % av alla ansökningar godkändes inom fyra timmar. De övriga 8 % var ”pågående” ansökningar och behövde upp till 72 timmars tilläggstid för att behandlas. Sannolikheten att en ESTA-ansökan behövde en handläggningstid på över 24 timmar var cirka 5 %.

Avslag på ansökningar till ESTA granskades också i studien. Sannolikheten att få avslag på en ESTA-ansökan, eller ”Travel Not Authorized”, var ungefär 2,5 %. Den vanligaste faktorn som ledde till ett avslag var ett ja-svar på någon av ESTA:s behörighetsfrågor. Dessa behörighetsfrågor angår medicinskt tillstånd, kriminell historia samt immigrations- och resebakgrund. Andra faktorer som kan leda till ett avslag från ESTA är dubbla medborgarskap eller annan information som är inkonsekvent med den informationen om den ansökande som den amerikanska tullmyndigheten (Customs and Border Protection, CBP) kontrollerat. Ansökande som nekas ett ESTA kan ändå vara berättigade att ansöka om ett amerikanskt visum.

Faktorer som påverkar ESTA:s handläggningstider

Faktorer som bidrar till förseningar i handläggningstiden är ofta relaterade till tekniska problem i CBP:s system eller till problem med betalningen, vilket kan vara resultatet av den ansökandes val av betalningsmetod eller av systemet CBP använder för att behandla betalningarna. Ansökande råds därför att kontrollera statusen på sina ESTA-ansökningar om de inte fått en uppdatering inom 24 timmar efter inlämnande. 

Dessutom är det mer sannolikt att förseningar uppstår i handläggningen av en ESTA-ansökan om ESTA har problem med sin webbsida. Dessa problem brukar dock lösas inom 4–8 timmar, men ansökande råds att ansöka i god tid för att undvika oväntade problem.

Om du har ett pass från ett land med viseringsundantag och vill ansöka om ESTA för att resa till USA som turist, på affärsresa, för medicinska syften eller för att resa genom USA på väg till ett annat resmål, se till att ansöka om ESTA i god tid. Du kan även se dessa vanliga frågor för vidare information om ESTA.

Ansök om ESTA

Dela med sig

FacebookTwitterYoutube

Ansök om ESTA

ESTA är ett obligatoriskt resetillstånd för berättigade resenärer som reser in i USA på land, med flyg eller till sjöss för besök på mindre än 90 dagar.

Ansök om ESTA