Hur påverkar frågan om smittsamma sjukdomar en ESTA-ansökan?

Publicerad: Dec 17, 2019, Ändrat: Dec 17, 2019 | Tags: ESTA-frågor, ESTA behörighet

Inledning

Information om smittsamma sjukdomar som sökande har haft är en av de nio frågorna om behörighet på ESTA-ansökan. Dessa frågor har utformats för att hjälpa den amerikanska tull- och gränsskyddsmyndigheten (Customs and Border Protection, CBP) att bedöma huruvida du utgör en säkerhetsrisk för landet. I den första frågan måste du ange huruvida du har en fysisk eller psykisk sjukdom, vilket inkluderar att ange om du missbrukar eller är beroende av droger och om du har en smittsam sjukdom. Att vara förkyld eller ha influensan påverkar inte huruvida man godkänns för ESTA, men mer allvarliga, smittsamma sjukdomar kan komma att hindra dig från att resa till USA.

Vad menas med smittsamma sjukdomar?

Definitionen av en smittsam sjukdom baseras på hur sjukdomen kan spridas. En smittsam sjukdom är en sjukdom som lätt kan spridas från en person till en annan. Detta kan ske via:

  • Luftburna baciller
  • Blod och andra kroppsvätskor
  • Insektsbett

Den andra faktorn som påverkar en smittsam sjukdom är vilken effekt den kan ha på folkhälsan. Många sjukdomar som lätt kan smitta utgör inte anledning att neka en person inträde till USA. Många sökande gör misstaget att de svarar ”ja” på frågan om smittsamma sjukdomar trots att de bara är förkylda, hostar eller har influensan. Förkylning kan visserligen spridas snabbt mellan personer, men det är i allmänhet en ofarlig sjukdom som inte utgör en betydlig hälsorisk för befolkningen. Därför anses dessa sjukdomar inte vara smittsamma sjukdomar på ESTA-ansökan.

Många sjukdomar som är smittsamma utgör faktiskt inte ett hinder för att resa till USA enligt programmet för viseringsundantag. Den aktuella listan på smittsamma sjukdomar som bör anges på en ESTA-ansökan skapades år 2008 av USA:s hälsomyndighet Dept of Health and Human Services, via en klausul i Tom Lantos och Henry J. Hydes lag ”United States Global Leadership Against HIV/AIDS, Tuberculosis, and Malaria Reauthorization Act”, som signerades av den amerikanska presidenten i juli 2008. Om du har en av följande sjukdomar bör du svara ”ja” på frågan om smittsamma sjukdomar i din ESTA-ansökan:

  • Tuberkulos (Aktiv)
  • Syfilis (Smittsamt stadie)
  • Lymfogranuloma venereum
  • Granulom inguinale
  • Spetälska (Smittsamt stadie)
  • Schanker
  • Gonorré

Om du tidigare har haft en av dessa sjukdomar men nu har botats och inte längre smittar så kan du svara ”nej” på frågan om smittsamma sjukdomar. Dock kan du behöva uppvisa medicinskt bevis på att du inte längre utgör en smittorisk.

Hiv betecknas inte längre som en smittsam sjukdom

Från 1993 till 2010 så betecknades hiv som en smittsam sjukdom för ESTA, och utgjorde därför grund för att ESTA-ansökningar nekades. Under denna tidsperiod kunde alltså sökande som var hivpositiva nekas inträde till USA endast på grund av detta. Sedan den 4 januari 2010 så inkluderas dock inte hiv i listan på smittsamma sjukdomar. En resenär som är hivpositiv klassificeras alltså inte som en person med en smittsam sjukdom. Doktorer får inte längre utföra screeningstest för hiv-antikroppar som del av undersökningar, men de kan fortfarande ställa frågor som kan få dem att dra slutsatsen att patienten är hivpositiv. Resenärer måste inte uppge status som hivpositiv men bör alltid svara ärligt på frågor om sin hälsa.

Om en resenär vid ett senare tillfälle vill ansöka om uppehållstillstånd i USA så kan deras status som hivpositiv påverka ansökan, då sjukdomen kan medföra att de behöver statligt stöd, vilket kan orsaka att deras ansökan avvisas. Dock kan status som hivpositiv vara grund för att få asyl i USA om den sökandes hälsa riskeras om de återvänder till sitt hemland.

Om du har ett pass från ett land med viseringsundantag och vill ansöka om ESTA för att resa till USA som turist, på affärsresa, för medicinska syften eller för att resa genom USA på väg till ett annat resmål, se till att ansöka om ESTA i god tid. Du kan även se dessa vanliga frågor för vidare information om ESTA.

Ansök om ESTA

Dela med sig

FacebookTwitterYoutube

Ansök om ESTA

ESTA är ett obligatoriskt resegodkännande för resenärer som reser till USA med flyg eller båt för turism, genomresa (transit) eller affärsbesök under högst 90 dagar.

Ansök om ESTA