Programmet för viseringsundantag: statistik om ankomster 2014–2018

Publicerad: Jul 14, 2020, Ändrat: Jul 14, 2020 | Tags: Visa Waiver-programmet, ESTA ankomststatistik

Inledning

Det amerikanska programmet för viseringsundantag (Visa Waiver Program, VWP) samlar in statistik om ankomster uppdelat enligt medborgarskap. Statistiken från 2014 till 2018 har nu analyserats och sammanställt (statistiken släpps årligen av Department of Homeland Security, DHS, och resultaten för år 2019 behandlas fortfarande). I den här artikeln tar vi en titt på viktig information som kan fås från myndighetens data för 2014 till 2018.

Vilka siffror inkluderas i statistiken för programmet för viseringsundantag?

USA:s program för viseringsundantag

Den amerikanska staten driver programmet för viseringsundantag genom myndigheten Department of Homeland Security. Systemet som används möjliggör att man kan utfärda elektroniska resetillstånd som kallas för ESTA: Electronic System for Travel Authorization. Personerna som kan resa med ESTA delas upp i två kategorier:

  • Tillfälliga besökare på semester (WT) – Detta är den vanligaste kategorin för resenärer inom programmet för viseringsundantag. Dessa resenärer använder ESTA för turism eller andra fritidsresor.
  • Tillfälliga besökare på tjänsteresor (WB) – Den här kategorin av VWP-resenärer är personer som besöker USA som del av tjänsteresor.

Programmet för viseringsundantag: Rapportering om Guam och Nordmarianerna

Rapporten inkluderar data för resenärer (både personer på semester och tjänsteresenärer) som färdas till Guam eller Nordmarianerna. Statistik om ankomst för denna kategori inkluderas om inte annat anges.

Sedan år 2009 hanterar USA immigration till Guam och Nordmarianerna, även om besök till dessa territorier inte kontrolleras med hjälp av ESTA. Istället utfärdar den amerikanska staten I-94-blanketter till resenärer som anländer till territorierna. DHS rapporterar även statistik för ankomster till dessa territorier. Personer från de 39 länderna som är del av det amerikanska programmet för viseringsundantag kan ansöka om viseringsundantag för att resa till Guam eller Nordmarianerna. Även resenärer från Hong Kong, Malaysia och Papua Nya Guinea är berättigade till viseringsundantag vid resor till Guam eller Nordmarianerna.

Antalet VWP-ankomster till USA ökade årligen

Det totala antalet VWP-ankomster (det vill säga resenärer inom programmet för viseringsundantag) ökade årligen från 2014 till 2018. Den största årliga ökningen noterades år 2016, då man såg en ökning på 2,92 % av VWP-ankomster jämfört med år 2015. Den minsta ökningen ägde rum det föregående året; ökningen år 2015 var endast 0,33 % jämfört med år 2014. I tabellen nedan visas det totala antalet VWP-ankomster per år för USA, med en kombinerad siffra för semesterresenärer (WT) och tjänsteresenärer (WB).

År

VWP-ankomster till USA (WT & WB)

Årlig ökning i procent

2018

22 831 551

2,32 %

2017

22 313 867

2,22 %

2016

21 828 341

2,92 %

2015

21 208 668

0,33 %

2014

21 138 091

-

 

Sydamerikanska resenärer föranledde störst ökning av ankomster

Resenärer med sydamerikanska pass som reste inom programmet för viseringsundantag ökade märkbart mellan 2014 och 2018. Denna ökning kan till stor del förklaras av att Chile lades till i programmet för viseringsundantag den 31 mars 2014, vilket orsakade en ökning av chilenska VWP-ankomster på 528 %. Ankommande resenärer med pass från VWP-berättigade asiatiska länder stod för den näst högsta ökningen: 10,38 % mellan 2014 och 2018. Ankomster från resenärer med europeiska pass ökade dock endast med 4,56 % under samma tidsperiod. Nedan visas en fullständig tabell med ankomster per region samt den årliga ökningen.

År

Område

Ankomster till USA, Guam och Nordmarianerna

Årlig ökning i procent

2018

Asien

6 385 584

-1,11 %

2018

Europa

15 548 234

2,69 %

2018

Oceanien

1 757 794

-0.66 %

2018

Sydamerika

315 703

17,49 %

2017

Asien

6 457 303

6,14 %

2017

Europa

15 141 486

0,23 %

2017

Oceanien

1 769 553

3,13 %

2017

Sydamerika

268 704

18,83 %

2016

Asien

6 083 747

5,39 %

2016

Europa

15 107 039

2,05 %

2016

Oceanien

1 715 904

2,18 %

2016

Sydamerika

226 127

37,94 %

2015

Asien

5 772 628

0,69 %

2015

Europa

14 804 108

-0,44 %

2015

Oceanien

1 679,277

1,63 %

2015

Sydamerika

163 928

226,28 %

2014

Asien

5 732 953

-

2014

Europa

14 870 210

-

2014

Oceanien

1 652 353

-

2014

Sydamerika

50 241

-

 

Sydkorea och Chile stod för högst ökning i VWP-ankomster

VWP-ankomster från Chile ökade med 528 % från 2014 till 2018. På andra plats låg Sydkorea med en ökning på 67,62 % under samma tidsperiod. I absoluta siffror hade Storbritannien flest ankomster – 22 670 504 – under perioden, något framför Japan med 18 529 770 resenärer.

De mest populära staterna

De tre mest populära staterna bland VWP-resenärer var New York, Kalifornien och Florida. Dessa tre stater var topp tre under hela tidsperioden 2014 till 2018. Sammanlagt stod de tre staterna för cirka 46,50 % av de totala ankomsterna under tiden. Dessa stater har mycket att erbjuda både turister och tjänsteresenärer, så det är inte särskilt överraskande att de var de mest populära resmålen. De minst populära staterna var Mississippi, South Dakota och West Virginia, antagligen på grund av att dessa stater har färre allmänna kommunikationer och sevärdheter för turister.

Stater med störst ökning av VWP-ankomster

Rhode Island såg störst procentuell ökning av ankomster enligt programmet för viseringsundantag: en ökning på 38,46 % från 2014 till 2018. På andra plats låg Tennessee med en ökning på 31,43 % under samma tidsperiod. Tredje plats fick till Utah med en ökning på 23,46 %. Även om dessa stater inte kom med i listan på ”topp tre stater” och inte är de mest populära staterna för VWP-resenärer är det intressant att notera deras stora ökning i antalet besökare och tjänsteresenärer.

Stat

2014

2015

2016

2017

2018

Totalt

Tillväxt

New York

3 924 304

3 957 599

4 081 347

4 256 055

4 413 431

20 632 736

12,46 %

Kalifornien

3 048 692

3 187 496

3 413 268

3 584 736

3 720 362

16 954,554

22,03 %

Florida

2 921 085

3 106 583

3 320 805

3 373 660

3 368 152

16 090,285

15,30 %

Okänd

3 336 757

2 887 593

2 506 586

2 941 419

2 399 313

14 071,668

-28,09 %

Hawaii

2 031 190

2 028 292

2 037 332

2 191 750

2 250 078

10 538,642

10,78 %

Guam

956 577

1 096 436

1 250 028

787 149

1 152 002

5 242,192

20,43 %

Nevada

784 616

803 227

850 201

875 402

836 445

4 149,891

6,61 %

Texas

536 579

545 495

655 252

594 144

612 983

2 944,453

14,24 %

Massachusetts

506 908

499 014

526 336

535 978

560 340

2 628,576

10,54 %

Illinois

462 781

466 631

480 686

495 351

505 542

2410,991

9,24 %

Washington

437 673

444 797

450 571

468 391

497 679

2 299,111

13,71 %

New Jersey

373 028

383 663

401 243

421 920

449 087

2 028,941

20,39 %

Georgia

227 892

239 366

248 272

263 817

263 741

1 243,088

15,73 %

Pennsylvania

188 468

191 286

192 431

192 586

204 764

969 535

8,65 %

Michigan

187 570

185 781

185 679

188 028

187 966

935 024

0,21 %

District of Columbia

193 742

187 677

176 013

191 640

180 668

929 740

-6,75 %

Colorado

173 182

182 823

176 265

180 667

194 346

907 283

12,22 %

Virginia

149 771

153 828

156 688

157 976

154 609

772 872

3,23 %

Nebraska

181 450

190 311

204 580

75 580

54 268

706 189

-70,09 %

Arizona

134 309

132 198

159 230

136 732

136 767

699 236

1,83 %

North Carolina

113 855

119 017

126 700

129 806

129 889

619 267

14,08 %

Maryland

105 992

109 988

119 892

119 946

119 022

574 840

12,29 %

Louisiana

105 653

101 918

106 066

109 213

125 591

548 441

18,87 %

Okänd

62 800

36 296

60 826

102 739

241 366

504 027

284,34 %

Ohio

97 068

97 809

100 317

102 099

105 525

502 818

8,71 %

Oregon

85 309

92 913

100 188

104 601

101 594

484 605

19,09 %

Connecticut

79 647

80 168

83 931

88 757

89 058

421 561

11,82 %

Minnesota

77 826

76 564

82 092

83 959

86 460

406 901

11,09 %

Tennessee

67 326

71 429

78 310

83 232

88 488

388 785

31,43 %

Utah

60 888

62 642

74 161

76 063

75 170

348 924

23,46 %

Alaska

67 494

66 080

58 575

56 402

61 149

309 700

-9,40 %

Indiana

53 399

56 298

60 062

61 308

62 241

293 308

16,56 %

South Carolina

55 134

54 679

55 635

61 656

65 736

292 840

19,23 %

Wisconsin

53 205

53 108

55 644

56 307

59 761

278 025

12,32 %

Alabama

53 767

54 840

51 348

47 312

51 739

259 006

-3,77 %

Puerto Rico

44 786

52 429

70 058

61 852

26 084

255 209

-41,76 %

Missouri

39 128

39 731

40 463

42 686

41 795

203 803

6,82 %

Maine

31 565

32 644

31 764

33 376

32 957

162 306

4,41 %

New Hampshire

29 072

29 485

32 051

32 252

33 156

156 016

14,05 %

Kentucky

27 816

28 322

33 919

32 233

31 548

153 838

13,42 %

Vermont

30 070

29 127

26 439

27 461

26 817

139 914

-10,82 %

Montana

26 639

25 480

22 673

25 798

25 504

126 094

-4,26 %

Rhode Island

18 787

20 131

20 562

23 405

26 012

108 897

38,46 %

New Mexico

18 577

17 000

24 731

19 042

17 775

97 125

-4,32 %

Iowa

18 984

18 269

19 039

19 526

19 332

95 150

1,83 %

Oklahoma

17 740

16 729

18 401

16 453

17 021

86 344

-4,05 %

Idaho

14 730

16 539

16 826

17 672

17 516

83 283

18,91 %

Kansas

16 428

16 385

18 009

16 468

15 923

83 213

-3,07 %

Arkansas

13 800

15 464

16 155

14 206

13 609

73 234

-1,38 %

Delaware

13 835

14 328

14 313

14 269

14 308

71 053

3,42 %

Wyoming

11 074

11 286

10 812

12 934

11 580

57,686

4,57 %

North Dakota

15 313

11 191

9 092

8 439

8 443

52 478

-44,86 %

Mississippi

10 130

10 514

10 031

10 748

10 780

52 203

6,42 %

South Dakota

6 189

6 053

5 675

5 969

5 769

29 655

-6,79 %

West Virginia

5 157

4 989

5 244

5 876

6 054

27 320

17,39 %

 

[1] Inkluderar Amerikanska Samoa, Nordmarianerna, de amerikanska Jungfruöarna och den amerikanska arméns förläggningar.

Mest och minst populära månader

Under januari, februari och november besöker minst antal VWP-resenärer USA. De mest populära månaderna för besökarna var juni och augusti på sommaren och september och oktober på hösten. Nedan kan du se besök för årets månader under tidsperioden 2014 till 2018.

Månad

2014

2015

2016

2017

2018

Totalt

Januari

1 358 123

1 369 184

1 466 094

1 498 040

1 504 422

7 195 863

Februari

1 450 994

1 476 567

1 591 248

1 575 825

1 602 422

7 697 056

Mars

1 696 984

1 793 210

1 916,659

1 747 891

1 962 736

9 117 480

April

1 989 469

1 830 234

1 834 961

2 103 454

2 026 869

9 784 987

Maj

1 867 337

1 959 455

1 890 223

1 913 783

2 023 215

9 654 013

Juni

1 899 073

1 853 673

1 929 896

1 964 464

1 981 281

9 628 387

Juli

2 264 637

2 297 624

2 336 061

2 363 046

2 409 369

11 670 737

Augusti

2 340 180

2 242 867

2 372 453

2 441 156

2 428 729

11 825 385

September

2 071 911

2 064 099

2 163 666

2 131 401

2 182 881

10 613 958

Oktober

2 092 584

2 109 563

2 222 440

2 239 200

Inga uppgifter

10 674 046

November

1 620 817

1 659 280

1 734 750

1 717 064

Inga uppgifter

8 293 581

December

1 819 627

1 862 713

1 940 796

1 929 127

Inga uppgifter

9 347 383

Totalt

22 471 736

22 518 469

23 399 247

23 624 451

18 121 924

115 502 876

 

Vilka typer av resenärer besöker USA?

I följande tabell visas antalet besökare uppdelat på kön och åldersgrupp. Siffrorna som visas är för år 2018. Den största åldersgruppen för kvinnor är 25–29. För män är den största åldersgruppen 45–49. Barn under nio år (både flickor och pojkar) är åldersgruppen som är minst, jämfört med de andra grupperna. Det är antagligen på grund av hur omständliga internationella resor blir med mindre barn.

Åldersgrupp

Kvinnor

Män

Totalt

45 till 49 år

964 467

1 353 876

2 318 343

30 till 34 år

1 186 890

1 324 155

2 511 045

40 till 44 år

933 889

1 305 233

2 239 122

35 till 39 år

973 698

1 286 598

2 260 296

50 till 54 år

961 129

1 264 804

2 225 933

25 till 29 år

1 287 333

1 120 935

2 408 268

65 år och äldre

1 035 793

1 039 560

2 075 353

55 till 59 år

799 546

972 617

1 772 163

60 till 64 år

650 309

693 229

1 343 538

20 till 24 år

896 213

676 498

1 572 711

15 till 19 år

620 487

534 000

1 154 487

10 till 14 år

463 440

463 290

926 730

5 till 9 år

360 567

366 769

727 336

Under 5 år

230 581

233 208

463 789

Okänd ålder

844

797

1 641

Totalt

11 365 186

12 635 569

24 000 755

 

Sammanfattning

Siffrorna från år 2019 behandlas fortfarande, och vi väntar på rapporten om ankomster från DHS. Det återstår att se huruvida 2019 års statistik från DHS fortsatt visar en ökning av antalet ankomster genom programmet för viseringsundantag. Vissa trender från tidsperioden 2014–2018 kommer antagligen att fortsätta, och vi lär inte se någon ändring när det kommer till de mest populära månaderna eller amerikanska delstaterna för VWP-resenärer.

Datareferens

1) https://www.dhs.gov/

Dela med sig

FacebookTwitterYoutube

Ansök om ESTA

ESTA är ett obligatoriskt resegodkännande för resenärer som reser till USA med flyg eller båt för turism, genomresa (transit) eller affärsbesök under högst 90 dagar.

Ansök om ESTA