Så påverkar lagen ”Terrorist Travel Prevention Act” programmet för viseringsundantag

Publicerad: Jun 30, 2020, Ändrat: Jun 30, 2020 | Tags: ESTA Behörighet, Visa Waiver-programmet

Inledning

I januari 2016 började den amerikanska regeringen att införa ändringar i programmet för viseringsundantag genom lagen ”Terrorist Travel Prevention Act” från 2015. Målet med lagen var att exkludera medborgare från länder som USA:s Department of Homeland Security (DHS) bedömer sponsra terrorism, inklusive Iran, Irak, Sudan och Syrien. Lagen ändrades år 2018 för att inkludera ytterligare länder, såsom Libyen Nordkorea, Somalia och Jemen.

Kan tidigare besök till Iran, Irak, Libyen, Nordkorea, Somalia, Sudan, Syrien eller Yemen orsaka problem med min ESTA-ansökan?

De nya, striktare reglerna gäller även för personer som har rest till länderna som omfattas och kan förhindra att dessa personer kvalificeras för programmet för viseringsundantag även om de i övrigt uppfyller kraven. De nya reglerna förhindrar inte att dessa resenärer besöker USA, men personer som tidigare har rest till eller har varit medborgare i länderna som anges kan få sina ESTA-ansökningar nekade, eller så kan existerande resetillstånd ogiltigförklaras. Resenären måste då ansöka om ett amerikanskt visum innan de reser till USA. Vissa undantag kan gälla, beroende på anledningen till resan till de exkluderade länderna. Detta kan avgöras från fall till fall.

Vilka resenärer påverkas av lagen?

I och med de nya, striktare reglerna i programmet för viseringsundantag och lagen för att förhindra resor i terrorismsyften är det möjligt att resenärer i följande kategorier inte längre kan resa till USA enligt programmet:

  • Medborgare i länder som ingår i programmet för viseringsundantag som har rest till eller besökt Iran, Irak, Libyen, Nordkorea, Somalia, Sudan, Syrien eller Yemen vid något tillfälle efter den 1 mars 2011.
  • Medborgare i länder som ingår i programmet för viseringsundantag som även är medborgare i Iran, Irak, Libyen, Nordkorea, Somalia, Sudan, Syrien eller Yemen.

Finns det undantag till de nya reglerna?

De nya reglerna gäller inte för personer som reser inom programmet för viseringsundantag och som har rest till de angivna länderna som del av militärtjänst eller för att utföra officiellt arbete, såsom personer som har arbetsgivare i ett land inom programmet och som reser till ett av de angivna länderna för att utföra detta arbete.

Personer som har rest till (Iran, Irak, Libyen, Nordkorea, Somalia, Sudan, Syrien eller Yemen) bör oberoende av om detta skedde för officiella eller militära syften ta med sig relevant dokumentation när de reser till USA. Dessa undantag från de nya reglerna i programmet för viseringsundantag inkluderar inte personer som har dubbla medborgarskap och där ett av länderna ingår i listan som anges i lagen ”Terrorist Travel Prevention Act”.

Vilka är de nya frågorna i ESTA-blanketten?

Frågorna som har lagts till eller ändrats i ESTA-blanketten är:

  • Har du rest till eller befunnit dig i Iran, Irak, Libyen, Nordkorea, Somalia, Sudan, Syrien eller Yemen sedan (och inklusive) den 1 mars 2011? Om ja, ange landet, datumet för ditt besök samt den huvudsakliga anledningen till ditt besök, såsom turism, familj, officiellt uppdrag, militärtjänst, journalism, humanitär hjälp, internationellt eller regionalt arbete för en organisation eller annan anledning.
  • Har du någonsin haft ett pass eller nationellt ID-kort för resor som utfärdats av ett annat land? Om ja, ange information om dessa dokument om du har dem. Detta ska inkludera utfärdandelandet, typen av dokument, dokumentets nummer och dess utgångsår.
  • Är du för närvarande medborgare i ett annat land? Om ja, ange relevant information, såsom landet som du är medborgare i och hur du blev medborgare där.
  • Är du med i CBP Global Entry Program? Om ja, ange ditt medlemsskapsnummer/PASSID för programmet.
  • Du kan även tillhandahålla information om sociala medier som rör din närvaro online, inklusive plattform och konto på sociala medier. Detta fält är valfritt.

Hur gör jag om jag har befunnit mig i Iran, Irak, Libyen, Nordkorea, Somalia, Sudan, Syrien eller Yemen från och med den 1 mars 2011?

De nya reglerna förhindrar inte resenärer från de angivna länderna att resa till USA. Dock måste dessa resenärer ansöka om ett visum, antingen från en amerikansk ambassad eller från ett konsulat. De amerikanska ambassaderna och konsulaten i länderna som ingår i programmet för viseringsundantag har vanligtvis kortare väntetider för visumansökningar. För vidare information om att ansöka om visum, vänligen gå till travel.state.gov för att hitta adressen för den amerikanska ambassaden eller det amerikanska konsulatet i ditt hemland. Du kan även hitta vidare information på usembassy.gov.

Om du ska resa omgående för sjukvård, för humanitära uppdrag eller för en affärsresa och om din ESTA-ansökan har nekats på grund av den nya lagen kan du ansöka om en omgående tid för visumintervju.

Vad är fördelarna med att ansöka om visum istället för att göra en ESTA-ansökan?

Det finns vissa fördelar med att ansöka om visum istället för att göra en ESTA-ansökan. Ett visum är giltigt i upp till tio år, medan en godkänd ESTA-ansökan endast är giltig i två år. Med ett visum kan du även stanna i USA i upp till sex månader, medan programmet för viseringsundantag och en ESTA-ansökan endast tillåter att du stannar i 90 dagar. Resenärer med visum kan även ansöka om att stanna i USA längre än sex månader, eller ansöka om att ändra till en annan typ av visum när de befinner sig i USA, vilket inte är möjligt för den som reser med ESTA.

Sammanfattning

Den nya lagen förväntas inte påverka den större majoriteten av resenärer från länder som är med i programmet för viseringsundantag. Ytterligare länder kan när som helst komma att läggas till i listan av USA:s säkerhetsminister (Secretary of Homeland Security).

Dela med sig

FacebookTwitterYoutube

Ansök om ESTA

ESTA är ett obligatoriskt resegodkännande för resenärer som reser till USA med flyg eller båt för turism, genomresa (transit) eller affärsbesök under högst 90 dagar.

Ansök om ESTA