Vad är ett ESTA-ansökningsnummer?

Publicerad: Oct 14, 2019, Ändrat: Jan 07, 2020 | Tags: ESTA Inlämning, ESTA-applikationsnummer

Inledning

Ett ESTA-ansökningsnummer skapas när en ansökan skickas till den amerikanska tull- och gränsskyddsmyndigheten (Customs and Border Protection, CBP). Ansökningsnumret är en unik kod som används av CBP för att identifiera resenärer. ESTA-ansökningsnumret är en alfanumerisk kod på 16 tecken. Koden skapas slumpmässigt och representerar alltså inte ordning på sökande eller liknande. Själva ansökningsnumret kan inte användas för att få information om sökande, men kan dock användas med passnummer och födelsedatum för att se status på existerande ESTA-ansökan.

Vad är syftet med ett ESTA-auktoriseringsnummer?

Ett ESTA-auktoriseringsnummer är en digital länk till sökandens profil, inklusive deras pass, personuppgifter och information om deras resa. ESTA-ansökningsnumret används även som resenärens auktoriseringsnummer när deras ansökan har godkänts. För godkända ESTA-ansökningar är alltså ansökningsnumret och auktoriseringsnumret detsamma. I fall där ESTA nekas länkas dock ESTA-ansökningsnumret inte till en auktoriserad ESTA-ansökan. Istället får personens ESTA status ”Travel Not Authorized” (nekad resa). Status för existerande ESTA-ansökan kan kontrolleras online.

Vad är en ESTA-status?

Det finns flera olika ESTA-statusar som sökande kan se när de kontrollerar om deras ESTA är giltigt. Om status är ”Payment Pending” så betyder det att ansökan väntar på betalning och att den därför inte har skickats till det amerikanska ministeriet för inrikes säkerhet (Department of Homeland Security, DHS) för behandling. Alltså måste sökande slutföra betalning för att deras ansökan ska skickas vidare för behandling. Om en ESTA-ansökan inte betalas inom sju dagar löper den ut. Då kan den inte längre ses, och sökande måste skicka in en ny ansökan.

Hur vet jag om mitt ESTA-auktoriseringsnummer stämmer?

Du kan kontrollera status på ditt ESTA-auktoriseringsnummer genom att gå till sidan för att kontrollera status på ESTA-ansökan. Om status är att ingen ansökan hittas, ”No Application Found”, så finns ingen ansökan. Då måste du göra en ESTA-ansökan.

Sammanfattning

Ett ESTA-ansökningsnummer är en viktig länk mellan din ansökan för att besöka USA enligt programmet för undantag av viseringskrav, ditt pass, dina personuppgifter och information om din resa till USA. Sökande bör alltid notera sitt ESTA-ansökningsnummer så att de kan kontrollera status på sin ansökan innan de reser till USA.

Om du har ett pass från ett land med viseringsundantag och vill ansöka om ESTA för att resa till USA som turist, på affärsresa, för medicinska syften eller för att resa genom USA på väg till ett annat resmål, se till att ansöka om ESTA i god tid. Du kan även se dessa vanliga frågor för vidare information om ESTA.

Ansök om ESTA

Dela med sig

FacebookTwitterYoutube

Ansök om ESTA

ESTA är ett obligatoriskt resegodkännande för resenärer som reser till USA med flyg eller båt för turism, genomresa (transit) eller affärsbesök under högst 90 dagar.

Ansök om ESTA