Varför måste jag ange information om anställning på min ESTA-ansökan?

Publicerad: Aug 17, 2020, Ändrat: Aug 17, 2020 | Tags: ESTA Anställningsinformation, ESTA-ansökan

Information om sökandes anställning används av den amerikanska tull- och gränsskyddsmyndigheten (Customs and Border Protection, CBP) för att bedöma huruvida det är troligt att personen försöker att få olagligt tillträde till USA som ekonomisk migrant. Detta styrs av den amerikanska lagen: Immigration and Nationality Act, paragraf 214b. Enligt denna bestämmelse måste ESTA-sökande ange information om anställning som bevis på att de har en ekonomisk länk till sitt hemland eller landet där de är medborgare. Information om anställning som anges på ESTA-ansökan är en bekräftelse på att man har rätten att resa till USA som icke-immigrant (alltså besökare) enligt programmet för viseringsundantag och enligt den amerikanska lagen om immigration och nationalitet (Immigration and Nationality Act).

Vad är syftet med den amerikanska lagen Immigration and Nationality Act paragraf 214b?

Syftet med lagen är att säkerställa att resenärer tillhandahåller tillräckligt bevis på att de har starka sociala och ekonomiska länkar till landet där de bor eller är medborgare. Exempel på ekonomiska länkar inkluderar ett arbete, bankkonton eller bevis på att man har ett bostadslån. Du kan även tillfrågas om dina familjemässiga eller ekonomiska band till ditt hemland eller landet där du är medborgare vid ankomsten till USA. Om en sökande vill besöka USA specifikt för att söka arbete kan detta vara ett brott mot lagen. Dock är det tillåtet att resa till USA för att gå på en arbetsintervju enligt programmet för viseringsundantag. Den relevanta ESTA-frågan gällande denna typ av behörighet lyder: ”Söker du för närvarande anställning i USA eller har du tidigare varit anställd i USA utan föregående tillstånd från USA:s regering?”

Bör jag ange information om min anställning på min ESTA-ansökan?

Ja, det bör du, då informationen specifikt efterfrågas på blanketten. Du bör tillhandahålla korrekt information om din anställning. Att medvetet inte tillhandahålla information om din anställning när du gör en ESTA-ansökan kan påverka CBP:s beslut. CBP bedömer dock inte själva anställningen. De behöver endast bevis på att du inte ämnar bryta mot den amerikanska migrationsrätten.

Vilken information om anställning krävs?

Informationen som du måste ange om din anställning är arbetsgivarens namn, din roll, arbetsgivarens adress (adress rad 1, adress rad 2, stad eller område och land). Du måste för närvarande inte ange någon annan information, såsom din lön, ditt startdatum, din chefs namn eller liknande information. Dock kan CBP välja att lägga till fler fält i ESTA-ansökan i framtiden. Resenärer som är pensionerade eller arbetssökande måste inte ange information om anställning på blanketten.

Sammanfattning

Du måste ange information om din anställning när du gör en ESTA-ansökan, även om du kan välja att inte skriva in uppgifterna. Du bör dock svara på frågorna om anställning på ESTA-blanketten och ange så korrekt och aktuell information som möjligt för att undvika att behandlingen försenas eller att din ansökas nekas om CBP bedömer att du kan komma att bryta mot den amerikanska migrationsrätten.

Om du har ett pass från ett land med viseringsundantag och vill ansöka om ESTA för att resa till USA som turist, på affärsresa, för medicinska syften eller för att resa genom USA på väg till ett annat resmål, se till att ansöka om ESTA i god tid. Du kan även se dessa vanliga frågor för vidare information om ESTA.

Ansök om ESTA

Dela med sig

FacebookTwitterYoutube

Ansök om ESTA

ESTA är ett obligatoriskt resegodkännande för resenärer som reser till USA med flyg eller båt för turism, genomresa (transit) eller affärsbesök under högst 90 dagar.

Ansök om ESTA