Vilka typer av amerikanskt visum, och vilka viseringsundantag, finns det?

Publicerad: Mar 23, 2020, Ändrat: Mar 23, 2020 | Tags: ESTA-krav, ESTA Behörighet, USA: s viseringskrav

Inledning

Icke-amerikanska medborgare som besöker USA måste ansöka om amerikanskt visum eller om viseringsundantag. Att ansöka om visum medför vanligtvis att man skickar in en blankett och ett passfoto på nätet, att man betalar en icke återbetalningsbar avgift och att man, om man är 14–79 år, besöker en amerikansk ambassad eller ett amerikanskt konsulat. Genom programmet för viseringsundantag ansöker man dock helt på nätet och måste inte besöka den amerikanska ambassaden. I den här artikeln kan du läsa om de vanligaste typerna av amerikanskt visum och om viseringsundantaget som kallas för ESTA.

Typer av amerikanskt visum

Amerikanska visum delas vanligtvis upp i två kategorier: immigrationsvisum och resetillstånd för övriga resenärer. Den huvudsakliga skillnaden är syftet med resan och hur länge personen vill stanna i USA. En icke-amerikansk medborgare som vill bo i USA bör ansöka om immigrationsvisum. Personer som planerar kortare resor till USA för turism, arbete, studier, tillfällig anställning, sjukvård, besök till familjemedlemmar eller andra kortvariga besök bör ansöka om icke-immigrationsvisum.

Att få en godkänd visumansökan garanterar inte att man blir insläppt i USA. Ett visum är bara ett bevis på att en tjänsteperson på ambassaden eller konsulatet har bedömt att ansökan är godkänd och att resenären är berättigad till att resa till USA enligt deras uppfattning. När resenären ankommer till landet måste de fortfarande godkännas av tull- och gränsskyddsmyndigheten (CBP) som vid ankomst beslutar huruvida de ska ges inträde till landet i enlighet med amerikansk lagstiftning.

Immigrationsvisum

Icke-amerikanska medborgare som vill resa till USA för att bosätta sig där kan ansöka om immigrationsvisum. Dessa personer måste först ansöka hos det amerikanska immigrationsverket (U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS). Sökande med särskilda kunskaper eller investerare behöver vanligtvis inget ytterligare stöd, men de flesta måste ha en sponsor, såsom en arbetsgivare eller en familjemedlem.

Det finns flera olika typer av ansökningar som kan göras för att få ett immigrationsvisum:

  • Familjemedlemmar, äkta makar och de som är förlovade med en person som har permanent uppehållstillstånd eller amerikanskt medborgarskap kan ansöka om familjevisum.
  • Personer som vill adoptera barn från ett annat land kan ansöka om adoptionsvisum.
  • Investerare med ett minsta kapital på 1 miljon dollar (eller halva det beloppet om de ska investera i ett missgynnat område) kan ansöka om investeringsvisum.
  • Arbetsgivare som vill anställa en person kan hjälpa denna person att ansöka om arbetsvisum.

När en ansökan har godkänts skickas den vidare till ett lokalt konsulat eller en ambassad i personens land. Personen som ansökt om visum tar sedan med sig sitt visum till USA och uppvisar det för tull- och gränsskyddsmyndigheten (CBP) vid ankomsten.

Icke-immigrationsvisum

Utländska medborgare som vill vistas i USA under en kortare tid för turism, sjukvård, tillfälligt arbete, tjänsteresor eller studier bör ansöka om icke-immigrationsvisum. En ansökan krävs och ska skickas in med bevis som varierar beroende på typen av resa och typen av visum. Studerande, turister och tjänsteresenärer kan ansöka genom sin lokala ambassad eller på ett konsulat.

Tjänsteresenärer som vill besöka mässor eller möten, eller förhandla, i USA kan ansöka om besöksvisum B-1. Studerande som blivit antagna till kurser eller som har en sponsor i USA kan ansöka om:

  • Studentvisum för akademisk kurs (kategori F)
  • Studentvisum för en yrkesrelaterad kurs (M)
  • Visum för utbytesstudenter (J) om studenten ska delta i utbytesprogram.

Turister, personer som reser för sjukvård och studerande som inte inkluderas i kategorierna ovan (d.v.s. studerande som inte får poäng eller liknande för kursen) kan ansöka om besöksvisum (B-2), som även kallas för turistvisum.

Resenärer som är på väg till ett annat land och som reser via USA måste ansöka om transiteringsvisum (C). För sightseeing, att besöka vänner eller andra fritidsaktiviteter kan besökare ansöka om besöksvisum (B), även om det rör sig om en kortare resa.

Specialvisum och andra visumkategorier

Beroende på syftet med resan kan resenärer vara berättigade till att ansöka om andra typer av visum, inklusive:

Diversity Visa” – USA:s ”Diversity Program” är ett program för mångfald som är öppet för medborgare från länder som historiskt sett haft liten representation i USA. Det är kostnadsfritt att registrera sig för programmet DV-2021 eller DV-2022.

Amerikanskt visum för regeringsmedlemmars officiella resor– Ledare av länder (såsom presidenter eller premiärministrar) är berättigade till att ansöka om visum av typ A-1. Ambassadörer, konsuler, ministrar, regeringsmedlemmar och EU- och AU-representanter och deras närmaste familjemedlemmar kan även de ansöka om A-1- eller A-2-visum. Statsanställda, viss militärpersonal samt EU- och AU-tjänstemän och deras närmaste familjemedlemmar kan vara berättigade till att ansöka om A-2-visum.

Amerikanskt visum för anställda inom internationella organisationer – Visum av typ G-1 till G-4 kan användas av personer som arbetar för internationella organisationer, inklusive statsanställda och deras närmaste familjemedlemmar. G-5-visum kan vara tillgängligt för anställda av personer som har visum G-1 till G-4. Nationella representanter, NATO-personal och deras närmaste familjemedlemmar kan ansöka om NATO-1- till NATO-6-visum. Dessa personers anställda kan vara berättigade till NATO-7-visum.

Visum för tillfälligt anställda inom religiösa organisationer – Resenärer som vill ansöka om visum för tillfälligt anställda (R-1) måste ha arbetat för samma religiösa organisation i två år och ämna arbeta för denna organisation som präst eller annan typ av religiös anställd. De måste arbeta åtminstone deltid för organisationen under tiden då de befinner sig i USA.

Visum för besättningar – Piloter och kabinpersonal som arbetar på trafikflygplan, kaptener, ingenjörer och viss annan besättning, livvakter, kockar, serveringspersonal och annan personal på kryssningsfartyg och fartyg som används för utbildning kan ansöka om visum för besättningspersonal (D). Sökande måste planera att lämna USA inom 29 dagar.

Personer som vill återförenas med flyktingar – Resenärer som har fått asyl eller flyktingstatus i USA kan ansöka om tillstånd så att deras make/maka och ogifta barn kan återförenas med dem. För detta syfte används blankett I-730.

Programmet för viseringsundantag

Programmet för viseringsundantag som för närvarande används av USA:s Department of Homeland Security (DHS) erbjuder resor utan visum för personer som vill visas i USA i upp till 90 dagar. För närvarande kan medborgare från 40 länder ansöka. Dessa personer måste ansöka om godkänt resetillstånd genom programmet för elektroniskt resegodkännande (Electronic System for Travel Authorization, ESTA). Ansökan kan inte förnyas, och personens vistelse i USA kan inte förlängas när de är i landet.

ESTA-resenärer måste fylla i en blankett på nätet och svara på alla relevanta frågor. Beslut fattas vanligtvis inom ett par minuter, dock kan det i vissa fall ta upp till 72 timmar.

När en ESTA-ansökan har godkänts kan resenären använda tillståndet för turism, tjänsteresor och transitering. Dock får de inte arbeta eller gå kurser som ger dem högskolepoäng eller liknande. För att resa med ett ESTA-tillstånd måste sökande ha en returbiljett, använda ett resebolag, flygbolag eller kryssningsbolag som är med i programmet och uppfylla andra ESTA-krav. Sökande som nekas ESTA kan istället ansöka om amerikanskt visum.

Sammanfattning

Det finns flera olika typer av amerikanskt visum för immigration och för andra syften. I den här artikeln har vi förklarat de vanligaste typerna av immigrationsvisum och icke-immigrationsvisum samt de relevanta kraven för de olika typerna. Sökande som är berättigade till att resa utan visum till USA bör ansöka enligt programmet för viseringsundantag, med hjälp av ESTA, om de ska resa till USA i högst 90 dagar som tjänsteresenärer, för turism eller transitering.

Om du har ett pass från ett land med viseringsundantag och vill ansöka om ESTA för att resa till USA som turist, på affärsresa, för medicinska syften eller för att resa genom USA på väg till ett annat resmål, se till att ansöka om ESTA i god tid. Du kan även se dessa vanliga frågor för vidare information om ESTA.

Ansök om ESTA

Dela med sig

FacebookTwitterYoutube

Ansök om ESTA

ESTA är ett obligatoriskt resetillstånd för berättigade resenärer som reser in i USA på land, med flyg eller till sjöss för besök på mindre än 90 dagar.

Ansök om ESTA