Undvik vanliga fel när du ansöker om ESTA

Publicerad: Jul 15, 2019, Ändrat: Oct 16, 2022 | Tags: ESTA-ansökan, ESTA-formulär, ESTA-misstag

Fel kan vara kostsamma och i värsta fall kan de begränsa resenärens möjlighet att resa till USA under Visa Waiver Program. Med tanke på alla fel som kan uppstå är det viktigt att ta den tid som behövs för fylla i formuläret med noggrannhet.

Felen delas upp i två kategorier. Den första kategorin klassas som allvarliga fel, det vill säga fel som sannolikt kommer leda till att sökanden måste skicka in en ny ansökan eller kontakta Customs and Border Protection för att begära ett undantag från att ansöka igen på grund av ett fel i ansökan. Om begäran avslås av Customs and Border Protection måste sökanden ansöka om turist- eller affärsvisum på den amerikanska ambassaden. Den andra kategorin klassas som mindre allvarliga fel, det vill säga fel som kan ändras efter att sökanden har skickat in sin ansökan eller fel som inte kan lösas ännu men som sannolikt inte kommer påverka inresan till USA.

De elva vanligaste felen på ESTA-formuläret är följande:

Allvarliga fel

Fel passnummer

Passnummer varierar beroende på passets utfärdandeland. Ett vanligt fel är att man skriver för många, utelämnar eller anger fel passnummer på ESTA-formuläret. Passnummer kan inte ändras i efterhand utan en ny ESTA-ansökan måste fyllas i och skickas in igen.

Fel medborgarskapsland och utfärdandeland av pass

Det är vanligt att sökande förvirras av dessa två fält men de betyder oftast samma sak. Till exempel, om passets utfärdandeland är Italien betyder det att medborgarskapslandet också är Italien.

Fel födelsedatum

Fel födelsedatum kan inte ändras i efterhand utan en ny ESTA-ansökan måste fyllas i och skickas in igen. Hur trivialt detta än må vara är det alltid viktigt att kontrollera uppgifterna och se till att de är rätt angivna innan ESTA-ansökan skickas in.

Fel kön

Passet innehåller uppgifter om innehavarens kön. Om uppgifterna på ESTA-ansökan inte överensstämmer med de som står i passet, så kommer ESTA-ansökan att avslås och sökanden måste ansöka om ett nytt resetillstånd.

Utelämnat förnamn i fältet Förnamn (First (Given) Name)

Sökande måste inkludera alla sina förnamn i det här fältet, precis som de står i passet. Förnamnen är obligatoriska uppgifter och måste alltid anges i ESTA-ansökan. Om ett förnamn saknas måste sökande fylla i och skicka in en ny ESTA-ansökan igen.

Felstavat för- eller efternamn

Om för- eller efternamn är felstavat måste en ny ansökan fyllas i och skickas in igen, i annat fall kommer ESTA-ansökan att avslås om uppgifterna inte överensstämmer med de som står i passet. Om ett namn innehåller de svenska bokstäverna ”Å”, ”Ä” eller ”Ö”, måste dessa föras in i ESTA-ansökan som de står skrivna i den maskinläsbara delen av ditt pass (se längst ner på ID-sidan, mellan << >>). Bokstaven ”Å” ska skrivas som ”AA”, ”Ä” ska skrivas som ”AE” och bokstaven ”Ö” ska skrivas som ”OE”.

Fel svar på behörighetsfrågor

Om sökanden svarar felaktigt ”ja” på någon av dessa behörighetsfrågor kommer det att resultera i att ansökan avslås. Om sökanden svarar felaktigt ”nej” på någon av dessa frågor kommer han eller hon att nekas inresa till USA i upp till fem år om det fastställs att sökanden har försökt lura de amerikanska myndigheterna.

Bestrida ESTA-avgiften

Om sökande bestrider avgiften för ett beviljat resetillstånd genom en chargeback hos kortföretaget kommer tillståndet att återkallas av Customs and Border Protection eftersom avgiften kommer att betraktas som "obetald". Vanligtvis kan sökanden ansöka igen men den nya ESTA-ansökan kan komma att nekas automatiskt på grund av den tidigare chargebacken.

Mindre allvarliga fel

Fel e-postadress

Fel e-postadress omöjliggör för Customs and Border Protection att kontakta sökanden för ärenden som rör ESTA-status. Om ett sådant fel upptäcks kan sökande ändra e-postadressen.

Att inte kontrollera ESTA-status

Sökande kan kontrollera sin ESTA-status kostnadsfritt här https://officiell-esta.se/kontrollera-esta-status ESTA-ansökan bör kontrolleras 24 timmar före avresa för att säkerställa att det inte har uppstått några problem innan ombordstigningen.

Andra felaktiga uppgifter

Det finns många fält på ESTA-formuläret som av en eller annan anledning kan vara felaktigt ifyllda eller ofullständiga. Till exempel, "kontaktuppgifter i USA" kan vara ett hotell som inte har bokats ännu eller som för närvarande är okänt. I sådana fall kan sökande tillfälligt ange "00000" eller "UNKNOWN". De flesta mindre viktiga felen kan ändras efter att ESTA-ansökan har skickats in eller godkänts.

Slutsats

Dessa elva vanliga fel kan tyckas vara uppenbara och lätta att undvika men man måste vara medveten om orsakerna och konsekvenserna och vara uppmärksam när man fyller i ESTA-ansökan.

Dela med sig

FacebookTwitterYoutube

Ansök om ESTA

ESTA är ett obligatoriskt resetillstånd för berättigade resenärer som reser in i USA på land, med flyg eller till sjöss för besök på mindre än 90 dagar.

Ansök om ESTA