Leverans policy

Vår leveranspolicy är här för att förklara för dig, kunden, hur vi tillhandahåller servicen som utloves på vår websida.

1- OFFICIELL-ESTA.SE är en privat, tredje mans ESTA ansöknings- och databehandlings agentur och ded är inte anknuten på något sätt till USAs regering.

2- Service som erbjuds

  • Angivande och beghandling av ESTA Visa Waiver ansökingsdata
  • Samma dags behandling och uppdatering av status
  • Bekräftelse av reseauktorisation levereras per e-post
  • Uppdateringar och statuskontroll av ansökningsinformation i 2 år från det att ESTA auktorisation har mottagits
  • 24/7 ESTA e-post och telefon kundsupport

3- OFFICIELL-ESTA.SE garanterar inte att ansökningar accepteras, vi behandlar endast kundens ansökningsdata och integrerar dessa i ESTAs CBP-system.

4- Kunden är ansvarig för att tillhandahålla giltig och ackurat ansökningsinformation, OFFICIELL-ESTA.SE är inte ansvarigt för avvisade ansökningar pga icke giltig och oriktig information som kunden har skickat in.

5- När ansökningsuppgifterna har skickats in har OFFICIELL-ESTA.SE 24 timmar att behandla ansökan och tillhandahålla uppdatering av uppgifter till kunden. Inga fordringar för icke levererade bekräftelser av reseauktorisationer kommer att accepteras innan 24 timmar har gått efter det att kunden har skickat in sina uppgifter. Kunder har rätt till fordran om de inte har erhållit ett bekräftelse-dokument eller uppdatering av status efter 24 timmar.

6- Ansökningar kan sättas på väntestatus av CBP av flera orsaker. Om det är fallet kommer en kundservice representant att kontakta kunden för att samordna en möjlig lösning på problemen. Samma sak gäller om ansökan har avslagits.

7- De tjänster som tillhandahålls häri är i relation till inlämnande av ESTA-ansökningar. Kostnaden för behandlingen av ansökningarna inkluderar alla serviceavgifter (upp till $77), som är beroende av var den sökande befinner sig. Vi har ingen koppling till den amerikanska regeringen eller ambassaden. Behandlingsavgiften inkluderar $21 på grund av den amerikanska regeringen för att utfärda din ESTA. Du kan ansöka direkt via https://esta.cbp.dhs.gov/esta/Genom att köpa vår service gå kunden med på att betala en serviceavgift, vilken inkluderar en $21 avgift att betalas av OFFICIELL-ESTA.SE för dennes räkning till tull och gränsskyddet och den amerikanska regeringen för ESTA.

8- Kunden måste också tillhandahålla en uttrycklig auktorisation till OFFICIELL-ESTA.SE att handlägga hans/hennes uppgifter samt ansöka för hans/hennes räkning till CBP ESTA systemet enligt vår policy för skydd av privatlivet och CBP privaltlivs uttalande på https://esta.cbp.dhs.gov/esta/html/privacy.htm

9- Kunden försäkrar att han/hon är berättigad och lagligen auktoriserad att betala med det angivna kredit- eller debit- kortet. OFFICIELL-ESTA.SE kommer att belasta det angivna krditkortet med en total-avgift och är inte ansvarig för illegal användning av kredit-information som sänts in av kunden.

Så fort som vår ”samma dag behandlings-service” är fullgjord, detta inkluderar veckoslut och helger, kommer vi endast att leverera produkten till dig via e-post

Vi rekommenderar på det starkaste att du lägger till vår e-post adress (orders@official-esta.com) till dina kontakter för att försäkra dig om att vår e-post inte avvisas pga en överfull inbox.

PDF-filer kan läsas genom att använda Adobe reader, vilken du kan ladda ner gratis.

Om du har några frågor vad beträffar vår leverans-policy, var vänlig att kontakta oss per e-post (support@official-esta.com). Vi kommer att svara inom 24 timmar.

Vår behandlingsservice är ansedd levererad till dig när den har skickats via e-post. Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av din reseauktorisation då vissa flygbolag vill se en kopia vid incheckningen.