Friskrivningsklausul

Det elektroniska systemet för ansökan om inresetillstånd kontrollerar dina uppgifter i databaser. Alla resenärer som vill resa till USA med Visa Waiver-programmet måste ha ett elektroniskt inresetillstånd som godkänts av detta system innan de får gå ombord sitt flyg.

Om din elektroniska ansökan godkänns betyder det att du är godkänd för att resa till USA men inte att du garanteras inträde i USA under Visa Waiver-programmet. När du kommer fram till USA kommer du att inspekteras av Customs and Border Protection (tull och gränsskydd) vid ankomst och en sådan tjänsteman kan bestämma att du inte godkänns inträde till USA under Visa waiver-programmet eller av någon annan anledning enligt lagen i USA.

Ett beslut om att din ansökan om inresetillstånd inte godkänns hindrar dig inte från att ansöka om ett visum för resa till USA.

Alla uppgifter som du eller tredje part lämnar om dig måste vara sanningsenliga och korrekta. Ett elektroniskt inresetillstånd kan återkallas närsomhelst av vilken som helst anledning, såsom nya uppgifter som kan påverka ett beslut om godkännande. Du kan påföras ett administrativt eller kriminelt straff om du medvetet och avsiktligt lämnar materiellt felaktiga, fiktiva eller bedrägliga uppgifter eller bild av dig själv i en elektronisk ansökan som lämnas in av dig själv eller åt dig av tredje part.

VARNING: Om du vid ansökan om inträde till USA godkänns med Visa Waiver-programmet (VWP) av en tjänsteman vid US Customs and Border Protection får du inte påbörja en anställning utan tillåtelse, studera eller representera utländsk media under din besökstid med programmet. Du får inte ansöka om: 1) en förändring av din nonimmigrant status, 2) en förlängning av vistelsen eller 3) justering av statusen till tillfällig eller permanent bofast, med undantag för avdelning 245(c)(4) i Immigration and Nationality Act. Om dessa villkor bryts kommer du att UTVISAS.