Behöver jag ett ESTA eller ett visum?

Publicerad: Oct 03, 2018, Ändrat: Nov 09, 2019 | Tags: USA Visa Krav, Nekad för US Visa, ESTA Stödberättigande

Inledning

Resenärer från andra länder som reser till USA kommer antingen att behöva ett ESTA eller visum. Att avgöra resenärens behov av endera formen av resetillstånd beror på flera faktorer.

Syfte med besök

Om du vill besöka USA för turiständamål, för att besöka familj eller vänner, för affärs-, transit-, medicinska ändamål eller något annat kortvarigt syfte ska du ta reda på om du är behörig för ESTA. Att ansöka om ESTA är en mycket enklare och tydligare procedur genom att ansökan om resetillstånd kan fyllas i online. Du kan kontrollera om du är behörig att ansöka om ESTA genom att gå in på följande länk för att se om du innehar ett pass från ett av de 40 länder som är undantagna från viseringskrav: https://officiell-esta.se/esta-krav

Personliga förhållanden

Det finns ytterligare faktorer som t.ex. medicinsk, kriminell, immigrations- och resehistorik som påverkar en sökandes möjlighet att erhålla ett ESTA. För den mest aktuella informationen om dessa behörighetsfrågor, gå till: official-esta.com/apply och se de aktuella behörighetsfrågorna längst ner i formuläret.

Reseförhållanden – ett godkänt ESTA krävs endast för resenärer som reser till USA från havet eller luften och krävs därför inte för de som anländer från land från Kanada eller Mexiko.

Inte behörig för ESTA

Om du inte är behörig för ESTA eller vill stanna i USA mer än 90 dagar, måste du erhålla ett B2 turistvisum för turiständamål eller ett B1 affärsvisum för affärsändamål.

Turistvisum

Ett B2 turistvisum kan användas för att besöka familj och vänner, titta på sevärdheter, få medicinsk behandling eller delta i en kort kurs utan att få universitetspoäng. B2 turistvisum kan användas för vistelser upp till 180 dagar per besök och utfärdas vanligtvis för en period av 10 år, men detta kan variera beroende på den sökandes personliga förhållanden.

Affärsvisum

Ett B1 affärsvisum kan användas för att närvara vid möten, utföra förhandlingar eller bevaka ett testamente. ”Affärsverksamheten” som utförs av den utländska medborgaren måste vara tillåten på så sätt att den sökande i allmänhet inte ska erhålla inkomst från en amerikansk källa medan han/hon reser på ett B2 affärsvisum. B1 affärsvisum kan användas för vistelser upp till 180 dagar per besök och utfärdas i allmänhet för en period av 10 år, men detta kan variera beroende på den sökandes personliga förhållanden.

Transitvisum

Personer som inte är behöriga för ett viseringsundantag och reser igenom USA vidare till ett annat resmål måste ansöka om ett C-1 transitvisum. Personer som vill arbeta, investera, studera eller utföra annan verksamhet lagligt i USA, oavsett besökets varaktighet eller behörighet för ESTA, ska söka mer information om relevant typ av visum som passar deras behov bäst.

Tidsfrister för ansökningsförfarande

Om du behöver ett amerikanskt visum, gå till usa-visas.com för mer information. Visumansökningar tar vanligtvis mellan 4-8 veckor. Men detta beror på tidsfristerna för handläggning och arbetsbelastning på den amerikanska ambassaden som ansökan skickades till. Se därför till att planera för dessa tidsfrister för handläggning innan du bokar din resrutt via eller till USA. För uppdaterade väntetider för möte med amerikanska ambassaden för besökare, immigrantvisum och andra typer, gå till https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/wait-times.html för mer information.

Få professionell rådgivning

Om du inte är behörig för ett ESTA eller har nekats ett amerikanskt visum, anlita då en erfaren och ackrediterad amerikansk immigrationsadvokat för att ta reda på om du kan behöva deras tjänster för att hjälpa dig erhålla ett amerikanskt visum. Var observant på vilseledande påståenden om ”garanterade” visumprogram och annan taktik som syftar till att lura människor att betala pengar.

Om du har ett pass från ett land som är undantaget från viseringskravet som t.ex. Storbritannien, Irland, Australien, Nya Zeeland eller annat västeuropeiskt land och vill erhålla ett ESTA för turist-, affärs-, medicinska eller transitändamål, kom igång med din ansökan, annars, gå till vanliga frågor för att läsa mer om ESTA

Ansök om ESTA

Dela med sig

FacebookTwitterYoutube

Ansök om ESTA

ESTA är ett obligatoriskt resetillstånd för berättigade resenärer som reser in i USA på land, med flyg eller till sjöss för besök på mindre än 90 dagar.

Ansök om ESTA