Vanliga frågor om att arbeta med ett resetillstånd från programmet för viseringsundantag (VWP)

Publicerad: May 25, 2020, Ändrat: May 25, 2020 | Tags: ESTA-krav, ESTA för affärsändamål

Kan jag resa till USA med ett ESTA-tillstånd för att utföra kommersiella eller industriella aktiviteter, eller för att erbjuda dessa typer av tjänster?

Det är tillåtet att resa till USA med ett ESTA-tillstånd och att arbeta så länge du inte kompenseras av en amerikansk källa, såsom ett amerikanskt bolag eller en amerikansk arbetsgivare. Till exempel är det tillåtet att använda ESTA för tjänsteresor för att närvara på professionella eller affärsrelaterade möten eller evenemang, för att utföra oberoende forskning (utan ersättning), för att förhandla kontrakt eller för att träffa personer man arbetar med eller har kontakt med genom sin roll.

Kan jag resa till USA med ett ESTA-tillstånd för att representera eller sälja utrustning från ett annat land, för att installera, underhålla eller reparera utrustning, eller för att utbilda amerikansk personal i att använda utrustning?

Ja, det kan du, så länge du uppfyller vissa krav. För det första så måste utrustningen vara tillverkad utanför USA. För det andra så får du inte ersättas för ditt arbete från en amerikansk källa. Till sist måste de tjänster du ska utföra anges i ett leveransavtal mellan säljaren och ett amerikanskt bolag. Du måste även ha den tekniska expertis som krävs för att utföra arbetet.

Får jag som professionell atlet få betalt för arbete som utförs i USA när jag reser med ESTA-tillstånd?

Om den betalning du får som professionell atlet är din huvudsakliga inkomstkälla får du inte ersättas för arbete som utförs i USA när du reser med ESTA-tillstånd. Dock får du som professionell atlet resa till USA för att delta i tävlingar eller evenemang som du vinner prispengar för.

Får jag som professionell atlet i ett landslag från ett annat land resa till USA med ESTA för att delta i idrottstävlingar?

Så länge du och resten av ditt lag är verksamma utanför USA så får ni vanligtvis resa till USA med ESTA för att delta i tävlingar, så länge eventuell lön ni får kommer från källor utanför USA och så länge lagets aktiviteter har en internationell aspekt eller är del av aktiviteter som organiserats av en internationell organisation.

Hur fungerar det om jag är amatöridrottare? Kan jag resa till USA med ESTA för att delta i kvalning eller för att testas för ett amerikanskt lag?

Det kan du, men vissa begränsningar gäller. För det första så bör syftet med, och längden av, resan endast vara beroende av att du vill delta i denna typ av evenemang; inte att du vill bosätta dig i USA. För det andra får du inte få någon typ av ekonomisk ersättning från ett amerikanskt lag, förutom ersättning som direkt är kopplad till dina utgifter som potentiell medlem (d.v.s. returbiljett, boende och måltider).

Jag är en professionell underhållare. Får jag resa till USA med ESTA och arbeta?

Ja, det får du, så länge hela din ersättning kommer från ett bolag eller en organisation utanför USA. Den enda ersättningen du tillåts få från amerikanska källor är begränsad till ersättning för utgifter såsom boende, måltider eller i vissa fall priser som du vinner en tävling. Det är även möjligt att du kan arbeta som professionell underhållare i USA om du är del av ett kulturellt utbytesprogram.

Kan jag använda ESTA för att resa till USA om jag är anställd på en privat yacht?

Det får du i allmänhet och du bör kunna segla genom amerikanska vatten så länge vissa villkor uppfylls. Oberoende av vilket land yachten är registrerad i så måste den ursprungligen ha avgått från en hamn i ett land utanför USA. Eventuella uppgifter du utför eller ansvarsområden du har måste vara helt relaterade till fartygets aktiviteter.

Kan jag resa till USA med ESTA för att söka finansiering?

Du kan endast resa till USA med ESTA för att söka finansiering om dina aktiviteter inte bedöms vara ”arbete” och inte medför hantering av en amerikansk verksamhet, då detta istället kräver E-2-visum. Med ett ESTA-tillstånd tillåts du resa till affärsmässiga eller professionella möten och evenemang, utföra oberoende research som du inte ersätts för, förhandla kontrakt, hantera rättstvister eller träffa samarbetspartners.

Kan jag resa till USA med ESTA för att arbeta som sulkyförare, stalldräng, tränare eller jockey för en arbetsgivare utanför USA, om jag redan har en annan arbetsgivare?

Nej, det tillåts inte enligt ESTA.

Kan jag använda ett ESTA-tillstånd för att resa till USA för att arbeta eller för att etablera ett nytt kontor, ett dotterbolag eller ett systerbolag som tillhör ett bolag utanför USA?

Nej. För denna typ av aktiviteter krävs L-1-visum.

Kan jag använda ESTA för att besöka USA med syfte att observera en verksamhet?

Ja, det kan du, så länge du endast ska observera.

Kan jag använda ESTA för att utbildas av, utföra volontärarbete för eller anställas av fredskåren (Peace Corps)?

Nej, det är inte tillåtet att utföra de typerna av aktiviteter med ett ESTA-tillstånd. Dock kan du ansöka om ett A- eller B-visum. Vänligen se till att du uppfyller villkoren som anges i paragraf 9 och 10 (a)(4) i lagen om fredskåren (Peace Corps Act).

Kan jag använda ESTA för att besöka USA och ta del i praktikprogrammet på FN:s institut för utbildning och forskning (United Nations Institute for Training and Research)?

Ja, det kan du, så länge du inte är anställd av en regering utanför USA. Om du är anställd av en icke-amerikansk regering och vill ta del i praktikprogrammet så måste du ansöka om visum.

Kan jag använda ESTA för att resa till USA för att arbeta på mässor, utställningar eller liknande internationella evenemang?

Ja, det kan du, men endast om du har en icke-amerikansk arbetsgivare och om din inkomst och dina arbetsuppgifter är baserade i ett hemland utanför USA.

Är det tillåtet att resa till USA med ESTA för att utföra volontärarbete med en religiös organisation eller en välgörenhetsorganisation?

Det beror på vilka aktiviteter du vill utföra som volontär. Du får till exempel inte utföra byggnadsarbete, men får närvara på möten, tillhandahålla allmän hjälp eller tala på konferenser eller religiösa evenemang.

Jag är en icke-amerikansk VD för ett amerikanskt bolag. Kan jag använda ESTA för att resa till USA om jag kompenseras för att närvara på ett styrelsemöte?

Ja, du kan använda ESTA för din resa.

Kan jag använda ESTA för att resa till och arbeta i USA som räddningspersonal (t.ex. brandsoldat, sjukvårdspersonal, etc.)?

Nej. Räddningspersonal får inte arbeta i USA om de reser dit med ett ESTA-tillstånd. För att arbeta i USA måste räddningspersonal genomgå andra processer enligt kraven från den amerikanska tull- och gränsskyddsmyndigheten (Customs and Border Protection, CBP).

Dela med sig

FacebookTwitterYoutube

Ansök om ESTA

ESTA är ett obligatoriskt resegodkännande för resenärer som reser till USA med flyg eller båt för turism, genomresa (transit) eller affärsbesök under högst 90 dagar.

Ansök om ESTA