Vilka är ESTA-frågorna?

Publicerad: Aug 23, 2018, Ändrat: Oct 15, 2022 | Tags: ESTA-formuläret, ESTA-ansökan, ESTA frågor

ESTA-ansökningsformuläret hanteras och administreras av departementet för inrikes säkerhet. Syftet med formuläret är att samla in tillräckligt mycket information så att den amerikanska tull- och gränsskyddsmyndigheten kan dubbelkontrollera en sökandes uppgifter i flera internationella terrorismdatabaser, register över personer med flygförbud och kriminalregister. Men amerikansk personal är medvetna om den sökandes tid eftersom om ESTA-formuläret är tidskrävande och besvärligt, går syftet med resetillstånd online förlorat eftersom det skulle vara för obekvämt för resenärer och eventuellt avhålla dem från att turista i USA. Därför återspeglar ESTA-frågorna en önskan att fråga efter den minsta mängd information som kan göra gränsmyndigheterna säkra på att en sökande inte utgör en risk för allmänhetens säkerhet i USA.

Följande tabell kan användas som referens för fälten med frågor som ställs i varje avsnitt i ESTA-formuläret (källa: https://www.cbp.gov/)

ESTA Ansökningsavsnitt

ESTA Frågefält

INFORMATION OM SÖKANDE/PASS

Efternamn, förnamn (tilltalsnamn), kön, aliasnamn, födelsedatum, födelsestad, födelseland, passnummer, medborgarskapsland, nationellt ID-nummer, utfärdandedatum för pass, utgångsdatum för pass, utfärdandeland för pass, har du någon gång fått ett pass utfärdat eller nationellt ID-kort för resor av ett annat land? Om ja, ange utfärdandeland, dokumenttyp, dokumentnummer, och utgångsår.

ANNAT MEDBORGARSKAP/NATIONALITET

Är du nu en medborgare i något annat land? Om ja, ange medborgarskapsland/nationalitet, hur erhöll du medborgarskap från detta land? Har du någon gång varit medborgare i något annat land? Om ja, ange medborgarskapsland.

GE-MEDLEMSKAP

Är du medlem i CBP globala inträdesprogram? Om ja, ange PASSID-/medlemskapsnummer

FÖRÄLDRAR

Båda föräldrarnas efternamn och tilltalsnamn (förnamn)

KONTAKTINFORMATION

Adressrad 1, adressrad 2, lägenhetsnummer, stad/län, land, typ av telefon, telefonnummer, e-postadress

SOCIALA MEDIER (VALFRITT)

Leverantör/plattform, sociala mediaidentifierare

INFORMATION OM ANSTÄLLNING

Har du en nuvarande eller tidigare arbetsgivare? Om ja, ange befattning, namn på arbetsgivare, adressrad 1, adressrad 2, stad/län, land, telefon

ANGE RESEINFORMATION

Sker din resa till USA i transit till ett annat land? Om ja, ange information i nästa avsnitt:

KONTAKTINFORMATION I USA

Namn, adressrad 1, adressrad 2, lägenhetsnummer, stad, stat, telefonnummer

ADRESS I USA

Adressrad 1, adressrad 2, lägenhetsnummer, stad, stat, telefonnummer

KONTAKTINFORMATION I NÖDSITUATION I ELLER UTANFÖR USA

Efternamn, förnamn (tilltalsnamn), e-postadress, telefon

FRÅGOR OM BEHÖRIGHET

  1. Om du har några fysiska eller mentala sjukdomer; eller om du missbrukar droger; eller om du för närvarande bär på någon av följande sjukdomar (smittsamma sjukdomar specificeras i enlighet med section 361(b) of the Public Health Service Act): Kolera, difteri, infektiös tuberkulos, pest, smittkoppor, gula febern, virala hemorragiska febrar, inklusive ebola, lassa, marburg, crimean-congo, allvarliga akuta sjukdomar i andningsvägarna som kan överföras till andra personer och sannolikt orsaka dödlighet.
  2. Har du någonsin arresterats eller dömts för ett brott som har lett till allvarliga skador på egendom, eller allvarlig skada på någon person eller statlig myndighet?
  3. Har du någonsin brutit mot någon lag angående innehav, användning eller försäljning av illegala droger?
  4. Har du för avsikt att delta eller har du någonsin deltagit i terroristaktiviteter, spioneri, sabotage eller folkmord?
  5. Har du någonsin begått bedrägeri eller ljugit om dig själv eller andra för att få eller hjälpa andra att få ett visum eller inträde till USA?
  6. Söker du för närvarande anställning i USA eller har du tidigare varit anställd i USA utan föregående tillstånd från USA:s regering?
  7. Har du någonsin blivit nekad ett amerikanskt visum som du sökt med din nuvarande eller tidigare pass eller har du någonsin blivit nekad inträde till USA eller dragit tillbaka din ansökan om inträde vid en amerikansk ankomstort?
  8. Har du någonsin vistats i USA under längre tid än den period som du beviljats av den amerikanska regeringen?
  9. Har du rest till eller befunnit dig i Iran, Irak, Libyen, Nordkorea, Somalia, Sudan, Syrien eller Jemen den eller efter 1 mars, 2011?

INFORMATION OM SÖKANDE/PASS

Den första delen av formuläret fokuserar på grundläggande information om den sökande, inklusive förnamn, efternamn. Detta avsnitt vill också ha information om en sökandes passuppgifter tillsammans med information om andra nationaliteter och eventuella relevanta dokument för den andra nationaliteten. När du anger denna information, ska du vara försiktig när du anger dina passuppgifter eftersom dessa är mycket vanliga fel som leder till att ditt ESTA blir ogiltigt eftersom uppgifterna i din ESTA-ansökan måste överensstämma med de i ditt pass. Andra vanliga fel är att sökande glömmer att ange sitt andranamn i fälten förnamn (tilltalsnamn) och att av misstag ange sitt förnamn i fältet för efternamn och vice versa.

ANNAT MEDBORGARSKAP/NATIONALITET

Detta avsnitt begär information om tidigare och nuvarande medborgarskap. Om den sökande har ytterligare ett medborgarskap, måste den sökande uppge hur de erhållit medborgarskapet och ange information om medborgarskapslandet, antingen det är det nuvarande eller ett tidigare.

GE-MEDLEMSKAP

Tull- och gränsskyddsmyndigheten (CBP) har ett globalt inträdesprogram för snabbt inträde och säkerhetsgodkännande. Globala resenärer med CBP-inträde godkänns i förväg och bedöms därför vara lågriskresenärer. Medlemmar i programmet kan resa in i USA via automatiska kiosker på olika amerikanska flygplatser.

FÖRÄLDRAR

I detta avsnitt behöver du uppge information om dina föräldrar, inklusive deras för- och efternamn. Om denna information inte är känd, använd de personer som tog hand om dig som barn eller helt enkelt ”OKÄND” om du inte har några föräldrar eller vårdare.

KONTAKTINFORMATION

Standardadress för kontaktinformation krävs i detta avsnitt i ESTA-ansökan. CBP kommer troligen inte att använda din adressinformation för korrespondens. Din e-postadress kommer att användas för kommunikation avseende din ESTA-ansökan.

SOCIALA MEDIER (VALFRITT)

CBP inkluderade detta avsnitt 2016 för att samla in information om en sökandes information i sociala medier. Denna information krävs inte för närvarande även om den kan krävas i framtiden om informationen som hämtas anses vara värdefull vid bedömning av säkerhetsrisker.

INFORMATION OM ANSTÄLLNING

Avsnittet för information om anställning i ESTA-formuläret har frågor om namnet på en sökandes arbetsgivare och kontaktinformation. Denna information krävs eftersom den ger CBP inblick i din arbetssituation. Även om denna information sannolikt inte används för att godkänna eller avslå ESTA-ansökningar, kommer de troligen att användas av gränsmyndigheter som kan fråga besökare vid gränsen om syftet med deras vistelse i USA och hur genuin önskan att återvända hem efter att deras resplaner har slutförts är.

KONTAKTINFORMATION I USA

Resenärer som kommer till USA av andra orsaker än transitsyften måste tillhandahålla information om deras kontakt i USA inklusive adress och telefonnummer. Om en sökande inte har en kontaktperson i USA, kan de tillhandahålla uppgifter om en amerikansk organisation eller ett hotell. Dessa ESTA-frågor gör det möjligt för CBP att avgöra var en sökande troligen bor under sin vistelse eller tillhandahålla uppgifter om en sökandes kontakt.

ADRESS I USA

Informationen i detta avsnitt kan vara samma som den tidigare om, till exempel, en turist som besöker New York och endast har kontaktinformation till hotellet eller boendet tillgänglig och inga kontakter i USA. Men för affärsbesökare som kommer för att förhandla ett kontrakt, ska de uppge namnet på deras kontakt i ett avsnitt och information om sitt hotell eller boende i nästa.

KONTAKTINFORMATION I NÖDSITUATION I ELLER UTANFÖR USA

Om en sökande behöver akutsjukvård utan några anhöriga, använder CBP denna information för att kontakta personer som utsetts av ESTA-sökanden.

FRÅGOR OM BEHÖRIGHET

Dessa 9 ESTA-frågor som ska besvaras med ja eller nej avgör resenärers behörighet. Frågorna sträcker sig från ett antal ämnen som är avsedda att avgöra om en sökande utgör en risk på grund av sin personliga hälsa, kriminella förflutna, droghistorik, terrorismrelaterade verksamhet, ambitioner att söka arbete i USA, immigrations- och visumhistorik i USA, samt deras resehistorik till vissa länder i Afrika och Mellanöstern. Om du svarar ”ja” på någon av dessa ESTA-behörighetsfrågor, resulterar det högst sannolikt till att en ansökan avslås. Var därför noggrann när du fyller i detta avsnitt i formuläret.

AVSTÅENDE AV RÄTTIGHETER

Sökande kommer också att behöva fylla i avsnittet ”Avstående från rättigheter” som i huvudsak anger att en sökande avstår från sina rättigheter till ett överklagande eller en granskning av ett beslut som fattas av tull- och gränsskyddsmyndigheter på en ESTA-ansökan. Accepterande av detta avstående av rättigheter krävs för att skicka in en ESTA-ansökan.

FÖRSÄKRAN-AVSNITT

I detta avsnitt försäkrar en ESTA-sökande på heder och samvete att han/hon förstått frågorna i formuläret och besvarat dem sanningsenligt och korrekt. Godkännande av denna försäkran krävs för att skicka in en ESTA-ansökan.

BETALNINGSINFORMATION

På betalningsformuläret måste betal- eller kreditkortsuppgifter anges. Den som betalar kan vara någon annan än den sökande. Förutom betal- eller kreditkort är betalning med PayPal också ett alternativ.

Sammanfattning

Även om det kan tyckas vara en enkel uppgift att fylla i en ESTA-ansökan, finns det saker en sökande måste beakta när han/hon fyller i olika ESTA-frågor i formuläret. Lyckligtvis kan sökande granska sina svar innan de skickar in formuläret för handläggning av CBP, och därför uppmanas sökande att dubbelkolla informationen de angett i formuläret och granska sina svar på ESTA-frågorna.

Om du har ett pass från ett land som är undantaget från viseringskravet som t.ex. Storbritannien, Irland, Australien, Nya Zeeland eller annat västeuropeiskt land och vill erhålla ett ESTA för turist-, affärs-, medicinska eller transitändamål, kom igång med din ansökan, annars, gå till vanliga frågor för att läsa mer om ESTA

Ansök om ESTA

Dela med sig

FacebookTwitterYoutube

Ansök om ESTA

ESTA är ett obligatoriskt resetillstånd för berättigade resenärer som reser in i USA på land, med flyg eller till sjöss för besök på mindre än 90 dagar.

Ansök om ESTA